„Bogdan je bio ne samo naš vođa u vremenima kada smo se borili za fizički opstanak, nego i čovjek koji je prozirao epilog svega što nam se dešava. Nije bio čovjek pretjeranih zanosa i euforija, nego čovjek koji je uvijek nastojao da na svakoj svojoj tabli života povuče najrazumniji potez“, rekao je Slavko Vučurević, gradonačelnik Trebinja na današnjoj komemoraciji povodom smrti Bogdana Kovača, generala Vojske Republike Srpske, komandanta Trebinjske brigade i 7. korpusa Vojske Republike Srpske.

komemorativna sjednica povodom smrti generala bogdana kovaca

Vučurević je istakao da su mnogi mislili da će početak ratnih dejstava biti jedna kratka epizoda, dok se od Bogdana nije mogao čuti takav optimizam. U rat je stupio kao oficir jedne moderne Armije, a istovremeno kao i Hercegovac koji dobro zna kada pod ovim našim nebom zatutnje topovi da do mira nećemo doći brzo ni lako, istakao je Vučurević.

„Znam da riječ rijetko donosi utjehu, ali ipak treba ih reći, a one najvrijednije upamtiti, jer utjeha i duševni smiraj mogu da se jave i onda kada ih najmanje očekujemo. Tuga i ponos često stoje zajedno. Ponos je tugi nerijetko lijek. Onaj ko visoko drži svoje čelo, onaj ko nema čega da se stidi, lakše prolazi i kroz životne mijene i bez velikih tegoba može da se uspravi i pred onim nebeskim sudijom koji ima razumijevanja za sva naša ovozemaljska lutanja“, dodao je gradonačelnik Trebinja.

Bio je komandant i starješina koji je duboko ponikao u svojoj profesiji, disciplinovan i odgovoran, poštovao svoje vojničke norme, bio bez dileme oko vojničke subordinacije, znao da vojnička praksa donosi velike i krvave rizike, kao i da u svakom trenutku da zdravorazumski osmotri svaki borbeni zadatak ili vojnički izazov, napomenuo je Slavko Vučurević, trebinjski gradonačelnik, i dodao da je Bogdan želio da mu se vojnici u baze vraćaju zadovoljni i sa pobjedničkim osmjehom, a ne na nosilima ili u mrtvačkim sanducima.

komemorativna sjednica povodom smrti generala bogdana kovaca

„Nijedna žrtva za njega nije bila mala. Na njegovoj ljestvici vrijednosti život je stajao u rangu pobjede. Svaka pobjeda bila je vrijedna u mjeri života koji je sačuvan. Bogdan u tome nije bio jedini, nije bio ni usamljen, ali u tom svom humanizmu, u toj cijeloj brizi da se uvijek dobro odmjeri i prouči cilj i rizik, bio je, čini mi se, jedinstven, i baš takvog odlučnog i brižnog i danas ga pamte njegovi borci“, rekao je Vučurević i dodao da za njega najteži trenuci nisu bili oni kada neprijatelj udara svom snagom u namjeri da osvoji južnu Hercegovinu, nego oni da bi vojnički mirno stao pred majkom u koroti i pred njenog sina koga pokriva vijenac.

Nastojao je da i u najtežim prilika svojim primjerom održi samopouzdanje i borbeni elan kod svojih saboraca, napomenuo je gradonačelnik Trebinja.

„Bio je briljantan oficir na čijem se ramenu zazlatila generalska epoleta, a istovremeno je bio iskren i duboko ubijeđen  pacifik i patriota“, dodao je Vučurević.

"Dragi Bogdane, sve ono što si uradio za sve nas, za svoje Trebinje, za svoju Republiku Srpsku neće biti zaboravljeno. S vremenom  moraćemo dublje spoznati vrijednost tvoje žrtve i dalekosežnosti tvojih odluka. U toj nadi i sa takvim uvjerenjem i dalje ćemo te pominjati i tako još jednu hercegovačku priču o odanosti svom narodu predati novim generacijama", zaključio je gradonačelnik Grada Trebinje Slavko Vučurević. komemorativna sjednica povodom smrti generala bogdana kovaca

„Mi smo se ovdje, na ovoj komemoraciji, okupili, da kao Grad, kao društvena zajednica i kao branioci Trebinja, ne samo kažemo riječ utjehe generalovoj majci Zori, supruzi Veri, kćerci Nikolini i sinu Vladimiru, sestri Radmili i bratu Boru i unučadi Ivi i Vuku, nego da i ostavimo onu neporecivu riječ i o onim najtežim zbivanjima, provjereni sud o našem Bogdanu, komandantu branilaca Trebinja, komandantu koji je sa svojim borcima u najtežim godinama odolio, odbranio naš grad i tako se upisao u vječnu knjigu naše memorije, našeg narodnog pamćenja. Danas je teško naći dostojnu riječ. Nije dovoljno reći samo hvala. Danas nam trebaju riječi koje krepe dušu, ali i podstiču na razmišljanja o onome što se desilo i onom što nam predstoji“, rekao je Nedeljko Mićanović, Predsjednik gradske Boračke organizacije Trebinje.

General Bogdan Kovač rođen je 1. novembra 1950. godine u Grmljanima, u Popovom polju. Po završetku Gimnazije u Trebinju, 1970. godine, upisao je Vojnu akademiju u Beogradu, a za svoju vojničku specijalnost odabrao je rod „artiljerija“. Čin potporučnika dobio je 1974. godine, i sa službom je otpočeo na ostrvu Lasovo, gdje je bio komandir baterije i komandant diviziona. U narednim godinama usavršavao je svoje znanje u svakodnevnoj vojničkoj praksi. Kao iskusni artiljerac vratio se u Trebinje 1986. godine, gdje je obavljao dužnost načelnika Odjeljenja za operativno-nastavne poslove u komandi 472. mornaričko-pješadijske brigade.

Početak odbrambeno-otadžbinskog rata general Bogdan Kovač je dočekao kao komandant artiljerijskog diviziona. Krajem septembra 1992. godine, nakon formiranja Vojske Republike Srpske, Bogdan Kovač je postavljen za komandanta Prve hercegovačke brigade, Trebinjske brigade, kroz koju je tokom rata prošlo 7.000 vojnika. Krajem rata general Kovač je prekomandovan iz Trebinjske brigade na mjesto načelnika Sektora za operativno-nastavne poslove u komandi Hercegovačkog korpusa. Početkom 2001. godine, unaprijeđen je u čin general-majora i postavljen za zamjenika komandanta Hercegovačkog korpusa VRS, a 2002. godine imenovan je za komandanta 7. korpusa Vojske Republike Srpske u Bileći. Kao komandant ovog korpusa, u činu general potpukovnika, penzionisan je 2004. godine.

Penzionerske dane provodio je u svom Trebinju.

komemorativna sjednica povodom smrti generala bogdana kovaca

Važno je istaći da je u Beogradu pohađao komandno-štabnu Akademiju 1990. godine, a školu Nacionalne odbrane 1997. godine.

Dobitnik je Medalje za vojne zasluge, Ordena za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Ordena narodne armije sa zlatnom zvijezdom, Karađorđeve zvijezde trećeg reda i Karađorđeve zvijezde drugog reda.

Neće se više nositi na grudima, ali doticaće se i sa njima dičiti djeca, a djeca često postavljaju najteža i najbolja pitanja starijima.

Sahrana generala Vojske Republike Srpske Bogdana Kovača je danas u 15.00 časova u selu Grmljani u Popovom polju. Povorka ispred Gradske kapele kreće u 14.00 časova.

komemorativna sjednica povodom smrti generala bogdana kovaca