Energetika je razvojna šansa zemalja zapadnog Balkana zbog čega Republika Srpska, Srbija i Crna Gora moraju odrediti zajedničke investicione prioritete iz ove oblasti, rečeno je danas u Trebinju nakon sastanka parlamentaraca iz Srpske, Srbije i Crne Gore.

trilateralni sastanak trebinje

Parlamentarci su istakli da je potrebno inicirati izradu dokumenta o saradnji i pokrenuti inicijativu za usaglašavanje zakonodavne regulative iz oblasti energetike.

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Branislav Borenović rekao je da je na sastanku zaključeno da je neophodno jačanje parlamentarnog nadzora u oblasti energetike, kao i povećanje transparentnosti u donošenju ključnih odluka u ovoj oblasti, uz puno učešće parlamenata u skladu sa nadležnostima zakonodavnih vlasti.

"Cilj inteziviranja saradnja u oblasti energetike je povećanje energetske efikasnosti, efikasnosti u zaštiti životne sredine i racionalizacija poslovanja javnih elektro-energetskih preduzeća", jedan je od zaključaka sastanka.

Parlamentarci su naglasili da je potrebno redefinisati finansijske odnose između lokalnih zajednica i preduzeća iz oblasti energetike, koja su u javnom vlasništvu u smislu dostizanja adekvatnih koristi koje lokalne zajednice ostavaruju kroz valorizaciju energetskih potencijala na njihovom području.

"Imajući u vidu ekonomske i energetske interese Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, te potrebu za saradnjom u realizaciji zajedničkih projekata i činjenicu da je izvjesna realizacija iz oblasti termo-energije, neophodno je definisati zajedničke interese i kroz valorizaciju postojećeg hidroenergetskog potencijala, kao što su projekti hidroelektrana `Boka` i `Buk Bijela`", zaključeno je na sastanku.

Dogovoreno je da regionalna konferencija parlamenata zemalja zapadnog Balkana o energetici bude održana u Crnoj Gori krajem septembra, uz učešće predstavnika izvršnih vlasti, kao i akademskih i poslovnih zajednica iz ove oblasti.

Cilj ove konferencije je konkretizacija aktivnosti na jačanju regionalne enegetske saradnje.

Današnjem sastanku u Trebinju prisustvovalo je dvadesetak parlamentaraca iz Republika Srpske, Srbije i Crne Gore, kao i predstavnici energetskog sektora Srpske.