Ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske Jasmin Komić posjetio je danas Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje.

ministar jasmin komic na fakultetu za proizvodnju i menadzment u trebinju

Sa dekanom doc. dr Dušanom Jokanovićem i prodekanom za naučno – istraživačku djelatnost i preduzetništvo doc. dr Ljerkom Jeftić ministar je razgovarao o naučnim projektima koji su u realizaciji na FPM, kao i o ostalim pitanjima vezanim za saradnju Ministarstva i Fakulteta, kao što su organizacija Matematičke konferencije RS, Noći istraživača i drugo.