Povodom otvorenog pisma Zorana Pologoša danas je reagovao Gradski odbor Narodnog demokratskog pokreta Trebinje. Saopštenje prenosimo u cjelosti.

ndp narodni demokratski pokret gradski odbor trebinje

Ovih dana smo svjedoci medijske promovije bivšeg člana NDP-a, Zorana Pologoša, koji umjesto da svoju kritiku, zamjerke i napade usmjerava na medije koji su ga prozivali, usmjerava na članstvo NDP-a, iz koga je ponikao.

Pošto je partija iz koje je iznikao i koja mu je sve pružila osim onoga što mu je gradonačelnik ponudio, (a što mi nažalost nismo mogli) i verifikovao neprincipijelnu cijenu, njegovim svojevoljnim odlaskom zaboravila na njega i izbrisala ga iz članstva, molimo istoga da svoje dokazivanje ostvari na ekonomskoj promocij i poboljšanju razvoja grada Trebinja, a ne na ispraznim napadima na pogrešnu adresu.

Pošto Zoran svojim odlaskom nije izmirio obaveze, koje je kao član NDP-a preuzeo, molimo ga, iako iskreno ne očekujemo da to uradi, da se:

- izvini rukovodstvu i članovima partije koji su mu dali podršku, i koji su glasali za njega zbog politike partije, a koja mu je s povjerenjem dala mjesto na listi i čije je stavove zastupao do izbora, a ne zbog njegovog sadašnjeg stava;

- da završi obaveze u vezi članarine koju nije izmirio;

- da privatne stvari koje se tiču pojedinaca u partiji, a koje su u funkciji diskreditacije, ostavi za čaršijske tračeve;

- da svoj rad usmjeri na korist grada pošto se ni partija ne bavi njegovim privatnim poslovima i transakcijama.

Ovim zaključujemo daljnu raspravu i ne želimo više da se dopisujemo sa Zoranom, jer mu time otvaramo medijsku pažnju, koju on realno, ni po kom osnovu ne zaslužuje.