Grad Trebinje, kao aplikant u projektu brendiranja vina i prezentacije turističkih potencijala, dobio je novčana sredstva u visini od 250.000 evra iz Pretpristupnih (IPA) fondova Evropske unije.

gradska administracija trebinje

Projekat pod nazivom „Da Evropljani uživaju u trebinjskom vinu i pljavljanskom siru“ naišao je na pozitivnu ocjenu IPA projektne komisije, a rađen je sa partnerima iz Republike Srbije i Crne Gore – Gradom Niš i Opštinom Pljevlja.

Grad Trebinje je nosilac cjelokupnog projekta, a za pomenuta sredstva aplicirao je u septmbru 2013. godine.

Prema riječima gradonačelnika Trebinja, Slavka Vučurevića, odobreni projekat je značajan uspjeh i umnogome će doprinijeti široj prepoznatljivosti Trebinja po bogatoj turističkoj ponudi i kvalitetnom vinu iz trebinjskih vinograda.