Članovi Aktiva mladih NDP-a su u sklopu svojih aktivnosti, a na osnovu dogovora sa Odredom izviđača Trebinje, posadili 60 sadnica divljeg kestena na dva najposjećenija izletišta u našem gradu, Studenac, ispod male brane i na Izviđačkom kampu Ušće-Lastva.

adnja divlji kesten trebinje

Viđenje ove akcije dao nam je Radoje Vuković, potpredsjednik Aktiva mladih:
Ovo je aktivnost koju smo ranije planirali, a u sklopu niza aktivnosti, koje želimo da uradimo ove godine. Ova akcija, kao i buduće, za cilj imaju afirmisanje pozitivnih vrijednosti i poziv za sve mlade Trebinja, da na ovaj način iskažu ljubav prema svome gradu“.