Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija izjavio je danas da se ne smije dozvoliti otvaranje novih studijskih programa prema određenim lokalnim potrebama, a da se pritom ne sagleda njihova opravdanost.

goran mutabdzija

Mutabdžija je rekao da ne sumnja da je Hercegovini potreban agromediteranski fakultet, ali da se moraju utvrditi finasijske i druge pretpostavke.

"Univerzitet mora da odgovori koji je to okvir i da li može realizovati nastavu na četiri lokacije - Istočno Sarajevo, Vlasenica, Bijeljina i Trebinje", naglasio je Mutabdžija.

On podsjeća da je resorno Ministarstvo u prošloj godini zaprimilo 48 zahtjeva za nova 73 studijska programa, napominjući da već postoji 207 na javnim univerzitetima.

"Ne želim da kažem da ćemo na sve odgovoriti pozitivno ili negativno jer, prije svega, moramo analizirati njihove elaborate, odnosno opravdanost", kaže Mutabdžija.

Što se tiče otvaranja novih obrazovnih profila u srednjim školama, Mutabdžija je istakao da se to tiče lokalnih zajednica, njihovog tržišta i finansijske moći.