U čitavoj Evropi i sjevernoj Aziji traje Međunarodni cenzus ptica vodenih staništa  ili zimski popis  u koji je uključena i naša zemlja. To je jedna od najstarijih i najmasovnijih akcija popisivanja ptica na svijetu.

patke

IWC je međunarodni program koji se od 1967. godine realizuje pod okriljem Wetlands Internationala. Na prostorima bivše Jugoslavije popis se sprovodi od 1982. U Bosni i Hercegovini je započet 1998. godine, a od 2004. godine ovim programom u BiH koordinira Ornitološko društvo „Naše ptice“. Centar za održivi razvoj i ekologiju CORIE iz Trebinja u saradnji sa ovim društvom učestvuje u akciji brojanja i popisa ptica u slivu rijeke Trebišnjice.

„Ovih dana se širom Evrope broje vodene ptice na hiljadama lokacija, kako bi se došlo do procjena trendova i veličina populacija. Januar je pogodan za brojanje ptica koje nastanjuju vodena staništa, jer je on najhladniji mjesec u godini, pa se smatra da su do tada sve ptice već na svojim zimovalištima i da su na tim mjestima njihove koncentracije najveće. Isto tako se smatra da još nisu započele sa proljećnom seobom, pa neće doći do dvostrukog brojanja“, rekao nam je mr Aleksandar Vukanović predsjednik organizacije Centar za održivi razvoj i ekologiju CORIE.

Njihovim januarskim cenzusom pokušava se utvrditi reprezentativni dio populacije svake vrste. Upoređivanjem sa brojnošću iz prošlih godina procjenjuje se kretanje populacija (da li one rastu, padaju ili su stabilne) i ugroženost pojedinih vrsta. Na osnovu tih saznanja planira se zaštita najugroženijih vrsta, njihovih staništa i lokaliteta. Zato je potrebna međunarodna saradnja poznavalaca ptica u posmatranju, sakupljanju podataka i njihovoj razmjeni sa naučnim i zaštitarskim krugovima, istakao je Vukanović.

Popis se radi istovremeno u više zemalja i na taj se način mogu dobiti podaci o kretanju populacija pojedinih vrsta. Nakon završenog popisa, svi podaci o zabilježenim i izbrojanim vrstama vodenih ptica u našoj zemlji biće poslati u svjetsku bazu podataka, u Biro za istraživanje vodenih ptica.

Brojanje je vršeno prema uputstvima Wetlands International. Obrađeni lokaliteti su obilježeni GPS koordinatama, a pojedinačno prikupljeni podaci su obrađeni i poslati koordinatoru IWC-a 2014 za Bosnu i Hercegovinu. Konačni rezultati ovogodišnjeg prebrojavanja ptica će se znati sredinom februara kada se obrade sve informacije koje budu prikupljenje tokom brojanja pojasnio je Vukanović.