Kiša, koja je posljednjih desetak dana padala, pozitivno je uticala na elektroenergetsku situaciju u Republici Srpskoj, što će omogućiti uredno snabdijevanje električnom energijom i ispunjenje ugovornih obaveza, potvrđeno je Srni u "Elektroprivredi Republike Srpske" /ERS/.

Elektroprivreda RS

U Elektroprivredi očekuju da će ukupna proizvodnja električne energije proizvodnog sistema u januaru biti ostvarena sa oko 95 odsto u odnosu na planiranu, s obzirom na to da je premašen plan proizvodnje koju ostvaruju termoelektrane.

Kiša, koja pada u Hercegovini, utiče i na dopunjavanje akumulacije "Bileća" i povećanje proizvodnje u protočnim hidroelektranama.

"Od početka godine do 15. januara dotoci na svim slivovima bili su ispod plana, tako da je i ostvarena proizvodnja električne energije u hidroelektranama bila ispod planiranih vrijednosti", kažu u informativnoj službi Elektroprivrede Republike Srpske.

Oni napominju da je akumulacija "Bileća" i, uprkos nedostatku padavina u decembru i dijelu januara, održana na približno planskoj koti, što je omogućilo da proizvodnja "Hidroelektrana na Trebišnjici" odstupa svega nekoliko procenata od plana.

"Kod protočnih hidroelektrana na Drini i Vrbasu, odstupanje od plana bilo je oko 50 odsto, pa je nedostatak energije iz hidroenergetskih kapaciteta nadomješten u dobroj mjeri, energijom iz termoelektrana", kažu u Elektropruvredi Srpske.

U ovom energetskom sistemu ističu da je relativno toplo vrijeme u ovom periodu uticalo na smanjenu potrošnju električne energije u Republici Srpskoj, tako da nije nedostajalo energije za potrebe kupaca i ostale obaveze.

Najbolje proizvodne rezultate od osnivanja, Elektroprivreda Republike Srpske zabilježila je prošle godine kada je ukupno proizvela više od 6.228 gigavat-časova električne energije.

Cijena struje ostaje ista

U Republici Srpskoj neće biti poskupljenja struje, a cijene, koje nisu mijenjane već petu godinu, znatno su niže nego u zemljama okruženja, rečeno je Srni u Elektroprivredi Republike Srpske /ERS/.

U ovom preduzeću kažu da su u odnosu na okruženje cijene niže posebno za industrijske kupce i da se mogu smatrati stimulativnim za inostrana ulaganja.

Nijedno od preduzeća iz sastava ERS-a nije Regulatornoj komisiji za energetiku podnijelo zahtjev za provođenje tarifnog postupka i promjenu cijena električne energije.

U ERS-u ističu da analize pokazuju da su prosječne cijene za kupce u Srpskoj na nivou znatno nižem od neposrednog okruženja, sa izuzetkom Srbije koja ima niže cijene za kupce iz kategorije domaćinstva, a približno isti nivo cijena za kategorije ostalih kupaca.

"Prosječna cijena za industrijskog kupca na 10 kilovoltnom naponu iznosi 9,18 feninga po kilovatu, dok je cijena za kupca iz ove kategorije u Federaciji BiH, na području koje pokriva Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne /EPHZHB/ viša za 82 odsto, dok je na području koje pokriva Elektroprivreda BiH viša za 73 odsto", kažu u ERS-u.

Cijena za kupce iz ove kategorije u Crnoj Gori viša je za 62 odsto, u Hrvatskoj za 129 odsto, dok je na gotovo istom nivou u Srbiji.

Kada je riječ o kupcima iz kategorije domaćinstva, prosječna cijena u Republici Srpskoj je 12,51 feninga po kilovatu, dok je na području koje pokriva EPHZHB viša za 36 odsto, a na području Elekroprivrede BiH viša za 15 odsto.

U odnosu na cijene za kupce iz kategorije "domaćinstva" u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori cijene su više za 26 odsto, a u Hrvatskoj za 67 odsto.