Skupština grada Trebinja usvojila je danas novu odluku o kriterijumima, postupku dodjele i uslovima korišćenja kredita grada za samozapošljavanje, iz sredstava ostvarenih na osnovu zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa s ciljem stimulisanja plasmana kredita i samozapošljavanja.

gradska administracija trebinje

U obrazloženju predlagača navodi se da su odredbe promijenjene i da bi bile spriječene zloupotrebe ovih sredstava nenamjenskim trošenjem.

Glavna izmjena u odnosu na prethodni Pravilnik o dodjeli kredita jeste maksimalni iznos sredstava koja se mogu dobiti.

Odbornici iz opozicionih partija smatraju da su ovakve odredbe nedovoljne da bi podstakle interes potencijalnih korisnika za opštinske kredite i da izmjene ne znače ništa jer su uslovi dobijanja kredita, koje propisuje banka, i dalje gotovo neostvarivi za većinu manjih preduzetnika, dok gradska vlast tvrdi da se izmjenama omogućava lakše povlačenje ovog novca i veće zapošljavanje.

Potencijalni korisnici kreditnih sredstava mogu biti porodična poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici i privredna društva.

Maksimalni iznosi koji mogu dobiti povećani su za gazdinstva na 30.000 maraka, a za preduzetnike sa ranijih 250.000 na čak milion maraka.

Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević rekao je da je suštinska poromjena – više sredstava za više radnih mjesta, jača kontrola kroz Odbor koji će pratiti primjenu ugovora o podizanju sredstava za stimulativno zapošljavanje, te veća odgovornost kreditnog odbora koji će odlučivati o plasmanu tih kredita.

Odbornik SNSD-a Marko Mitrović smatra da je jedino dobro što će sad, možda, Industrija alata Trebinje moći da dobije tih milion maraka, dodajući da su za druge previsoki garanti hipoteka.

Pozicija i opozicija nisu se saglasili ni o iznosu raspoloživih sredstava, jer Vučurević tvrdi da je dostupno oko 2,8 miliona maraka, a da je plasirano 400.000 KM, dok oponenti ističu da je na računu 5,6 miliona KM.

Na sjednici je istaknuto da slijedi raspisivanje tendera za izbor banke koja će vršiti plasman kredita.

Skupština je usvojila i program uređenja građevinskog zemljišta za tekuću godinu, po kojem je za pribavljanje zemljišta i dokumentacije, asfaltiranje puteva, infrastrukturu i izgradnju objekata planirano investiranje oko četiri miliona maraka iz budžeta grada, neiskorišćenih sredstava od hidroakumulacija, te kreditnog zaduženja.