Vlada Republike Hrvatske je danas donijela odluku o objavi javnog poziva za iskazivanje interesa za osnivanje prava građenja i služnosti nekretnina na lokaciji Kupari 1 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, piše Slobodna Dalmacija.

prodaja kupara dubrovnik

Izbor investitora se očekuje u prvom kvartalu 2014. godine, dok je na lokaciji predviđena izgradnja i obnova hotelsko-turističkog kompleksa po modelu prava građenja i služnosti na rok od 99 godina.

Na lokaciji Kupari 1 nalaze se devastirani objekti - bivši hotel Kupari Goričina I, hotel Kupari Goričina II, Grand hotel i Pelegrin hotel. Planira se obnova hotela s ukupnim smještajnim kapacitetom od maksimalno 1.500 kreveta, a visina investicije procjenjuje se na 200 miliona evra, navodi isti izvor.

Pismo s iskazom interesa domaći i strani investitori mogu poslati Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom najkasnije 30 dana od objave javnog poziva, koji će biti objavljen na veb stranicama Ureda i Ministarstva turizma.