Skupština grada Trebinja usvojila je danas budžet grada za 2014. godinu u visini od 23,95 miliona KM, što je 7,7 odsto od plana po rebalansu budžeta za tekuću godinu.

skupstina grada trebinja

Skupština je prihvatila amandmane odbornika skupštinske većine kojima su napravljene korekcije stavki koje se odnose na izgradnju puteva na teritoriji grada, dok nijedan amandman odbornika SNSD-a i NDP-a nije dobio većinu glasova odbornika.

U višečasovnoj diskusiji, zamjerke na predloženi budžet iz opozicionih klupa odnosile su se na planiranu prodaje imovine i povećanje stope poreza na nekretnine, kao i na povećanje budžetskih rashoda za plate i naknade administracije.

Odbornik SNSD-a Zdravka Vreća istakla je da budžet za 2014. godinu nije planiran na realnim osnovama, da je "izuzetno potrošački" i da "izdvajanja za plate budžetskih korisnika nisu bila ovako visoka u posljednjih 20 godina".

"Punjenje budžeta planirano je prodajom imovine koja je u upotrebi i od koje grad za iznajmljivanje dobija nadoknadu, pa kada se i to proda, u skorije vrijeme grad neće imati svoju imovinu", rekla je Vreća.

Ona kaže da uštede nema ni u jednoj budžetskoj poziciji, dok rashodi za bruto plate i naknade od 8.450.530 KM čine 47 odsto ukupnih tekućih rashoda, odnosno da više od 35 odsto ukupnih budžetskih sredstava ide za plate.

Odbornik SNSD-a Blagoje Šupić ocijenio je da je "budžet za 2013. godinu bio potrošački, dok je budžet za 2014. godinu produkt bahatosti i rasipničkog ponašanja aktuelne pozicije u gradu".

On je istakao da su ukupni rashodi plata u 2014. godini za 2.100.000 veći u odnosu na period kada je SNSD bio na vlasti u Trebinju.

Odbornici skupštinske većine isticali su da je budžet i socijalni i razvojni, da planira veća sredstva za penzionere, studente, novorođenčad i porodice sa problemom steriliteta, te da nastavlja trend povećenja davanja za socijalno ugrožene kategorije građana.

Na današnjoj sjednici odbornici su prihvatili i odluku o ograničenjima visina zarada i naknada koje se isplaćuju iz budžeta grada za 2014. godinu, prema kojoj se plate funkcionera grada Trebinja smanjuju za 20 odsto, a odbornička naknada ograničava na visinu iz tekuće godine.

Skupština nije prihvatila prijedlog SNSD-a da se plate funkcionera umjesto za 20, umanje za 40 odsto.

Odbornici opozicionih političkih stranaka smatraju da smanjenje od 20 odsto "ništa ne donosi", jer su gradski funkcioneri sebi ranije, bez skupštinske odluke, povećali plate, pa će, kako su rekli, ovim smanjenjem imati plate na nivou njihovih prethodnika, tako da nema nikakve uštede.
Odbornici su usvojili i programe - zajedničke komunalne potrošnje, održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica, te program korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu zakona o korišćenju prirodnih resursa za 2014. godinu.