Gradonačelnik Trebinja potpisao je danas Odluku o raspodjeli sredstava za Projekte aktivnosti u zajednici (PAZ 2013).

gradska administracija trebinje

Sredstva su doznačena udruženjima građana i organizacijama koje se primarno bave problemima socijalnih, boračkih i zdravstveno ugroženih kategorija stanovništva.

Na sjednici komisije za ocjenu Projekata aktivnosti u zajednici, doržanoj 23.11.2013. godine, o odabiru projekata po Javnom pozivu za raspodjelu sredstava Budžeta Grada Trebinja, namjenjenih za Projekte aktivnosti u zajednici u 2013. Godini (PAZ 2013.), odobrena su sredstva sljedećim udruženjima građana/organizacijama:

1. Savez invalida rada Trebinje – odobrena sredstva 5.764,00 KM, za projekat “Ublažavanje teškog materijalnog položaja invalida rada Grada Trebinja”

2. Udruženje porodica sa problemom steriliteta “Bebe” – odobrena sredstva 3.858,00 KM, za projekat “Za bebe u siromašnim porodicama”

3. Udruženje amputiraca Trebinje – odobrena sredstva 2.850,00 KM, za projekat “Poboljšanje kvaliteta života i socijalne uključenosti mladih sa mentalnim problemima ili amputacijama Grada Trebinja”

4. Streljački klub “Leotar RVI” Trebinje – odobrena sredstva 5.998,40 KM, za projekat “Podrška razvoju preduzetništva osoba sa invaliditetom – kvalitetan doprinos zadovoljavanju invalidnih lica”

5. Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida regije, Trebinje – odobrena sredstva 2.823,50 KM, za projekat “Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom”

6. Udruženje roditelja i djece sa posebnim potrebama “Sunce nam je zajedničko” Trebinje – odobrena sredstva 4.829,00 KM, za projekat “Pomoć za djecu i omladinu sa posebnim potrebama, podrška njihovim porodicama”

7. Udruženje građana “Dječji dnevni centar” Trebinje - odobrena sredstva 2.077,15 KM, za projekat “Zajedno možemo više”

8. Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje – odobrena sredstva 1.800,00 KM, za projekat “Moj izbor je život”.