Učenici škole stranih jezika "Cerovac" i učenici Gimnazije "Jovan Dučić", posjetili su 13. decembra Goethe institut Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

cerovac posjeta goethe institut  sarajevo

Organizator ovog putovanja je bila škola "Cerovac" koja je sa Goethe institutom već ostvarila uspješnu saradnju na polju obrazovanja omladine i odraslih, kao testing centar za administraciju Goethe ispita u Trebinju. Osim organizacije ovog studijskog putovanja, škola "Cerovac" sa Goethe institutom upravo radi i na pokretanju zajedničkog projekta - uvođenje besplatnih kurseva njemačkog jezika u dječije vrtiće JU "Naša radost" u Trebinju.

Posjeta učenika koji uče njemački jezik Goethe institutu imala je višestruk cilj: upoznavanje sa samom institucijom, načinom njenog rada, organizacijom i zaposlenima ali i druženje u malo drugačijim okolnostima, konverzaciju na njemačkom jeziku sa osobama koje ne pripadaju školskom okruženju, razgovor o nekim novim temama insipirisan novim okruženjem i novim ljudima. U okviru upoznavanja, učenici su sa domaćinima u Institutu imali konverzacionu rundu na njemačkom jeziku, a za njih je nakon toga održana filmska projekcija - na njemačkom jeziku, naravno - o kojoj se naknadno diskutovalo. Utisci koji su nastali tokom posjete, poređenje očekivanja i zapažanja, slijedilo je kasnije, u minibusuTurističke agencije Friend Travel iz Trebinja, koja se pobrinula za udobnost i sigurnost putovanja.

Pripremu za ovo putovanje je, imajući u vidu obaveze oko koordinacije i organizacije učenika i škola, veoma požrtvovano uradila prof. Vedrana Pavićević koja je, osim uloge profesora, na ovom putovanju imala priliku i da bude drugar za razgovor i šalu, i na srpskom i na njemačkom jeziku.

Bilo je to jedno poučno putovanje, ne tako daleko brojeći pređene kilometre ali ipak dovoljno daleko da bi se upoznala nova lica, institucija neke druge evropske zemlje, običaji i kultura njemačkog naroda, a ujedno i prilika da se sagledaju i sopstvene mogućnosti u prevazilaženju jezičkih barijera.

Iščekujući neko novo putovanje i upoznavanje...

Vaš "Cerovac"