Odbornici Skupštine Grada Trebinje danas su, u okviru tačke broj pet, usvojili nacrt budžeta Grada Trebinja za 2013. godinu. Za predloženi nacrt glasalo je 14 odbornika, osam je bilo protiv, dok jedan odbornik bio uzdržan.

sjednica skupstine grada trebinja

Uvodne napomene i obrazloženje nacrta budžeta Grada Trebinja za 2014. godinu dao je načelnik Odjeljenja za finansije Zdravko Pramenko. On je istakao da su konsolidovani rashodi i izadaci budžeta za 2014. godinu planirani u iznosu od 23.950.000 KM od čega je 23.925.000 KM raspoređeno na rashode i izdatke, a 25.000 KM je planirana budžetska rezerva. „Raspodjela sredstava je izvršena na tekuće rashode od 17.909.295 KM, izdatke za nefinansijsku imovinu 4.624.975 KM, na izdatke za date zajmove – plasmane kredita za stimulativno zapošljavanje  500.000 KM i otplatu dugova 890.730 KM“, rekao je Pramenko.

U više nego burnoj raspravi odbornici opozicije su ukazivali na loš nacrt budžeta te ponavljali da je isti potrošački. Odbornik Narodnog demokratskog pokreta /NDP/, Srđan Bubalo, istakao je da da su rashodi za lična primanja povećani zbog partijskog zapošljavanja, te se zapitao koliki je bio deficit ako se za pokriće istog uzima kredit i prodaje gradska imovina.

Zdravko Butulija, odbornik SNSD-a, rekao je da je današnji dan vrlo nesrećan za Trebinje i njegove građane zbog predloženog i usvojenog potrošačkog budžeta. On se zapitao šta je 'zgriješila' Kulturna scena „Male stvari“ kada su joj sva sredstva u narednom budžetu ukinuta, te dodao da će to pozorište opstati u inat onima koji to ne bi željeli. „Gdje su pare od kredita od 3.500.000 KM i oko dva miliona maraka od prodaje gradske imovine? Odgovor je da su iste otišle u tekuću potrošnju, a ne u investicije, ali me interesuje šta ćete ubuduće prodati kad ste za godinu dana sve prodali“, prokomentarisao je Butulija i dodao da je primjer „dobrog“ rada aktuelne vlasti Teritorijalna vatrogasna jedinica čiji su rashodi povećani za 130.000 KM.
I Slobodan Šaraba iz NDP-a konstatovao je da je budžet potrošački, te da će NDP predložiti više amandmana, a jedan od njih je i konačno rješavanje stambenog pitanja Sveta Ilića, te povećavanje sredstava poljoprivredi i sportu.

Odbornik SDS-a Milan Kovač iznio je, kako je rekao, dobre stavke budžeta. Tu su, prema njegovim riječima, grant za razna udruženja, Dom zdravlja, sport, udruženje amputiraca, Opštu bolnicu, kao i povećanje sredstava za dodjelu stipendija. Takođe, kao posebno bitnu stvar naveo je novi vid doznake – pomoć za novorođenčad  koje su planirane u iznosu od 100.000 KM.

Luka Petrović, odbornik SNSD-a rekao je da se 47,28 odsto budžeta za narednu godinu odnosi na plate zaposlenih i da će se prodajom gradske imovine ukinuti JU „Trebinjestan“. On je tražio i da se uradio diobni bilans, kako bi se znalo od čega se sastoji novoosnovana ustanova „Kulturni centar“.

U diskusiju su se uključivali, te upućivali replike, Momčilo Bodiroga iz Pokreta za Trebinje, Zoran Anđušić iz PDP-a, Miljan Vuković iz PzT-a, Petar Ivanković iz DNS-a i Marko Mitrović iz SNSD-a.

U završnoj riječi, gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević je rekao da i, pored želje nekih odbornika, Trebinje neće imati deficit za 2013. godinu, te da aktuelna vlast neće ponavljati greške svojih prethodnika.

Nacrt budžeta ići će na javnu raspravu, te su na njoj moguće i određene izmjene.

Pred odbornicima se danas našlo ukupno devet tačaka dnevnog reda.