Klaster turizma Hercegovina, uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA i tehničku podršku Regionalne Razvojne Agencija za Hercegovinu – REDAH, kroz implementaciju projekta „Dan mladog vina“ organizuje„Dane otvorenih vinskih podruma“.

dani otvorenih vinskih podruma

Manifestacija će se održati u subotu i nedjelju 7. i 8. decembra 2013. godine, u periodu od 10.00 do 17.00 sati, u Podrumima "Anđelić", "Tvrdoš", "Vukoje", "Petijević", Berak, "Sekulović" i "Anđušić".