Grejnu sezonu ove godine spremno će dočekati sve obrazovne ustanove u gradu Trebinju.

grejna sezona trebinje

Međutim, iako su osnovne i srednje škole nabavile dovoljne količine uglja i lož ulja, grijanje nije pušteno u rad jer su temperature još uvijek visoke.

Dječiji vrtić “Naša radost” takođe ove godine spremno dočekuje zimu i sve je već spremno za početak sezone grijanja. U narednom periodu, kada se očekuje zahlađenje, sve ustanove će pustiti grijanje u rad.