Hidroelektrane na Trebišnjici /HET/ su u posljednjih godinu i po dana u uređenje obala Trebišnjice uložile više od 1.200.000 KM, a u narednom periodu će znatna sredstva investirati u nastavak ovih i drugih radova na uređenju priobalja, rekao je danas u Trebinju direktor ovog preduzeća Marko Mitrović.

Marko Mitrović HET

Mitrović je naveo da su ovih dana završeni radovi na uređenju desne i lijeve obale Trebišnjice nizvodno od Perovića mosta i najavio da slijedi uređenje priobalja uzvodno od mosta.

Mitrović je rekao novinarima u Trebinju da su urađene pješačke staze širine 2,20 metara i ukupne dužine 1.600 metara, biciklistička staza duga 860 metara, prilazni punktovi Trebišnjici, te rampe za osobe sa invaliditetom.

Završetkom ovih radova građani Trebinja dobili su najljepše i najuređenije šetalište u Hercegovini.

Mitrović dodaje da je na šetalištima sa obje strane urađena rasvjeta, da su obnovljeni stari dolapi na rijeci, te da se redovno čisti korito rijeke i izvode drugi radovi na očuvanju biljnog i životinjskog svijeta.

S obzirom da je lijeva strana povezana sa gradom, postoji ideja da se i desno šetalište obale, na ulasku u grad, mostom poveže sa drugom obalom.

"Ta ideja postoji od ranije, ali za taj posao prethodno treba da se uradi projektna dokumentacija. Jedna od ideja je da se starim mostom iz Goričkog jezera povežu dvije obale Trebišnjice", kaže Mitrović.

Ističući da HET svake godine ulaže znatna sredstva na uređenju obala i vodotoka u gradu, Mitrović je napomenuo da je u toku uređenje potoka Lušac gdje je do sada uloženo oko 250.000 KM, te da su uložena znatna sredstva i u sanaciju i uređenje Pridvoričkog i Ćatovića kraka, nizvodno od grada.