Za popisivače na području Grada Trebinja prijavilo se 564 lica od čega su 443 zadovoljila kriterije, a za instruktore 81 osoba od čega je 78 zadovoljilo kriterije.

konkurs za popisivaca stanovnistva

Područje grada Trebinja ima potrebu za 22 instruktora i 169 popisivača, a tu je uračunata i rezerva od 20 odsto. Za potrebe popisa biće angažovano 18 instruktora i 140 popisivača. Svi će proći obuku, a podaci koji su stigli od Zavoda za statistiku RS su preliminarni, te svi prijavljeni imaju pravo na žalbu, koja se podnosi Popisnoj komisiji, a rok je pet dana.

Konačne liste će biti 25. avgusta, nakon razmatranja svih žalbi. Oni koji uđu što kao instruktori, što kao popisivači, biće obavezni da u roku od dva dana donesu svu dokumentaciju koju su naveli u prijavnom listu.

Na preliminarnoj listi su kandidati poređani po broju bodova, te imaju svoj redni broj. Na osnovu toga već sada se može zaključiti ko je izabran. Takođe, oni koji ne donesu dokumenta u predviđenom roku ili se ne odazovu na poziv Komisije, uklanjaju se sa liste i na listu dolazi naredni kandidat koji do tada nije bio izabran za popisivača, odnosno instruktora.

Na nivou grada se mora zadovoljiti nacionalna struktura  koju je donio Zavod da statistiku RS.

Obuka za instruktore, prema planu, traje od 6. do 10., a za popisivače od 16. do 20. septembra. Plaćanje za instruktore je 55 KM po popisivaču koga bude kontrolisao, a očekuje se da na području Trebinja instruktor ima od osam do deset popisivača. Popisivači će biti plaćani na osnovu popunjenih popisnica, gdje je 1.75 KM za urbano, odnosno 1.95 KM za ruralno područje.

Popis stanovništva Bosne i Hercegovine, koji će biti održan od 1. do 15. oktobra, prvi je popis stanovništva BiH nakon 22 godine.