Ministarstvo finansija Republike Srpske ocijenilo je kao apsurdnu odluku Okružnog privrednog suda u Trebinju da odbije prigovor Republičkog pravobranilaštva u predmetu "Alijagić", jer se u skoro svim postupcima u vezi sa ratnom štetom primjenjuje Zakon o unutrašnjem dugu Republike Srpske kao leks specijalis.

Trebinje-braca Alijagic

Iz Ministarstva je saopšteno da je Okružni privredni sud u Trebinju naložio namirenje u gotovini iako je 2012. godine Vrhovni sud Republike Srpske u predmetu tražioca izvršenja Saliha Alijagića za dug od 4,752 miliona KM kao nadležan odredio Okružni sud u Istočnom Sarajevu, koji je utvrdio da je Srpska obavezna da navedeni iznos izmiri emisijom dugoročnih obveznica sa rokom dospijeća od 14 godina i isplatom u 10 jednakih rata od devete godine prije krajnjeg roka dospijeća.

Ministarstvo smatra da se stavom sudije Okružni privredni sud u Trebinju narušava princip izmirenja unutrašnjeg duga, ugrožava ekonomska i fiskalna stabilnost Republike Srpske zbog nepravilne primjene zakona koji je regulisao isplatu ove vrste štete.

Za sud je bitno kada je šteta nastala, a evidentno je da je to bilo 1993. godine, pa je rješenje o izvršenju, da je sudija pravilno primijenio zakon trebalo da glasi da će se namirenje izvršiti u skladu sa članom 5. i 14a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem dugu Republike Srpske, navode u Ministarstvu.

Ovim odredbama je, između ostalog, propisano "da se obaveze po osnovu ratne materijalne i nematerijalne štete, nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine, izmiruju u gotovini i emisijom obveznica prema opštim kriterijumima, a izmirenje cjelokupnog evidentiranog iznosa izvršiće se u periodu najmanje od 20 godina".

U Ministarstvu podsjećaju da sudovi u Banjaluci u izvršnom postupku redovno primjenjuju Zakon o unutrašnjem dugu, obrazlažući da je leks specijalis, dok je sudija u predmetu Alijagić napisao da je "odgovor izvršenika paušalan s obzirom da ni jedan zakonski propis ne sadrži klauzulu leks specijalis, niti je ta odredba suspendovala primjenu Zakona o izvršnom postupku".

Sve ovo ukazuje da sudija Okružnog privrednog suda u Trebinju nije ni pročitao zakonske odredbe, jer u članu 1 stav 7 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem dugu decidno stoji da se u slučaju da ovaj zakon sadrži drugačija rješenja u odnosu na druge u pogledu izmirenja obaveza po osnovu unutrašnjeg duga, primjenjuju odredbe ovog zakona kao leks specijalisa u postupku izmirenja unutrašnjeg duga.

Međutim sudija Okružnog privrednog suda u Trebinju kaže da to nigdje nije propisano, navodi se u saopštenju.

Okružni privredni sud u Trebinju odbio je prigovor Pravobranilaštva Republike Srpske, sjedište u predmetu tražioca izvršenja Saliha i Muamera Alijagića iz Dubrovnika protiv izvršenika opštine Trebinje i Republike Srpske, čime bi se braći Alijagić trebalo u gotovini izmiriti oko 700.000 KM, na ime glavnog duga i kamata za štetni događaj koji se desio 1993.godine.