Profesor sociologije na japanskom Univerzitetu Hirošima Kazuo Zaiki posjetio je Prebilovce, opština Čapljina, kako bi istraživao problem održivog povratka izbjeglih sa ovog područja.

profesor iz japana u prebilovcima

Zaiki je, nakon susreta sa srpskim povratnicima u Prebilovcima, posjetio mjesto gdje se nalaze mošti mučenika iz ovog kraja i gradilište hrama Vaskrsenja Hristovog, gdje ga je dočekao paroh Danilo Boro.

Prebilovački paroh je Zaikija upoznao o stradanju stanovnika ovog naselja i drugih hercegovačkih mjesta u Drugom svjetskom ratu i o planu obnove hrama, u kojem će smiraj naći mošti više od četiri hiljade Srba sa prostora južne Hercegovine, koje su ustaše bacile u 12 jama.

Paroh Boro je podsjetio na tokijski list "Ašai Šimbun" /Asahi Shimbun/, koji je 1999. godine pokrenuo i realizovao jedinstven projekat "Poruke 20. vijeka", gdje je prikazao sudbine četiri sela u svijetu, među kojima su i Prebilovci.

Ovaj list, koji izlazi u milionskom tiražu, prikazao je i sudbinu jednog sela kod Nagasakija, gdje je 1945. godine bačena atomska bomba, zatim jednog sela u Kini i jednog u Francuskoj.

U Drugom svjetskom ratu Prebilovci su stradali više nego ijedno selo u Evropi. Cijelo selo završilo je život u jednom danu na dnu jame "Golubinke", koja se nalazi između sela Šurmanci i Međugorje, na desnoj obali rijeke Neretve.

"U Prebilovcima 1941. godine nije bilo komunista, broj jama nije jasan, selo nije imalo starješinu", zapisano je na stranicama japanskog lista.

List piše da ostaje istina da je tragedija Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941. godine zaista jedno od obilježja globalne istorije 20. vijeka.