Blažo Grković, kao nekada epski junaci, opjevan je u pjesmi koja je objavljena na "Fejsbuk" stranici "Blažo Grković - Serbian Hercules ", a kao autor se navodi Branka Medan. Pjesma je, iako bez  lektorske obrade, za kratko vrijeme postala veoma popularna na društvenoj mreži, a od jutros na istoj stranici se objavljuju i neke nove, koje, kako se navodi, šalju članovi.

pjesma o blazu grkovicu

Zapjevaću o Grković Blažu
međeda je udavio kažu
i to mečku tri godine staru
kad sam čuo pomislih na šalu
al' ubrzo vidio sam vijesti
ovo nisu događaji česti
baš je Blažo mečku udavio
dok je stado i život branio
od onih je što vole da rade
on je brao kolje za ograde
pa tad tamo đe je gusta šuma
do njihovog dođe obračuna,
misli mečka evo lakog plijena
da života Blažu više nema
a Blažo je lovac od davnina
sa zvjerkama on iskustva ima
međede je gledao i prije
nikad od njih plašio se nije
pa odluči mečku da dočeka
sjekiricom, a pogleda prijeka
Blažo spreman pa mečku opaža
mečka gleda Grkovića Blaža
gledaše se nekoliko minuta
pa napade njega mečka ljuta
za nogu ga uhvati lukavo
za uši je on udari pravo
upotrijebi sjekiricu malu
mečka pade u zelenu travu
poče mečka ispuštati jauke
pa mu izbi sjekiru iz ruke
misli mečka sad će da mi plati
al' je Blažo za grlo uhvati
valjaše se po zelenoj travi
nasta pravi obračun krvavi
mečka bije i mučki udara
košulju mu na prsima para
sve jednako Blažo mečki vraća
udarce joj udarcima plaća
viđe mečka kukala joj majka
velikog je napala junaka
pa za svoje postupke se kaje
ali borba teška ne prestaje
'rvaše' se tako pola dana
Blaža spopa tad pjena krvava
a iz mečke snaga se otela
pjena joj je krvava i bijela
viđe Blažo da mečka popušta
al' joj grlo iz ruke ne pušta
na srcu joj ljuta guja spava
pa bi mečka možda i ustala
povrati se tada snaga njemu
pa još jače on na mečku krenu
poče mečka s dušom da se bori
pa ovako kroz suze govori
kuku meni za života svega
đe napadoh od sebe boljega
napadoh ga a on me savlada
bez života danas ostah mlada
drži Blažo neće da je pusti
mečka dušu na muci ispusti
usta Blažo poslije teške muke
obadvije krvave mu ruke
pa on uze sjekiricu tanku
osta mečka ležat na proplanku
pa još onda poslije borbe teške
dosta puta prešao je pješke
a do kola do hitne pomoći
s kojima će do bolnice doći
otišao je da izvida rane
što zadobi od borbe krvave

Selo Vrba ispod Volujaka
dično mjesto rijetkoga junaka
svima Blažo dokazao je sada
jači čovjek nego mečka mlada.