Nacrtom zakona o načinu izmirenja poreskog duga želi se olakšati finansijski položaj preduzeća čije poslovanje je opterećeno velikim iznosom poreskog duga, a ne da Vlada Republike Srpske uđe u njihovo vlasništvo, rekao je danas Srni pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Jovo Radukić.

javna rasprava o nacrtu zakona o nacinu izmirenje poreskog duga odrzana u trebinju

Radukić je pred početak javne rasprave o ovom aktu u Trebinju istakao da je riječ o novom zakonu o posebnom načinu izmirenja duga koji predviđa da se preduzećima da nova prilika da na tržištu nađu svoju komercijalnu ili drugu šansu.

"Ovim zakonom predviđena su dva načina izmirenja duga, i to odgađanje plaćanja poreskih obaveza na rate, odnosno na 36 mjeseci kako je to propisano zakonom o poreskom postupku i jednokratnu odgodu do godinu dana“, istakao je Radukić.

Prema njegovim riječima, drugi način je novina u pravnom sistemu Republike Srpske i predviđa pretvaranje poreskog duga u vlasnički udio.

"Privredna društva i javna preduzeća imaju mogućnost da se obrate sa zahtjevom Ministarstvu finansija i Vladi Srpske, a nakon obrade zahtjeva donosiće se posebna odluka za svako preduzeće i odlučivati o osnovanosti i opravdanosti takvih zahtjeva“, naveo je Radukić.

On je dodao da će u momentu konverzije poreskog duga u vlasnički udio nestati poreske obaveze s tim da Republika Srpska putem svojih fondova, budžeta i budžeta lokalnih zajednica ulazi u vlasništvo u takvom privrednom društvu.

"Mnoga preduzeća u Srpskoj pogođena su efektima ekonomske krize i konkurencijom pa su u velikoj mjeri u teškom finansijskom položaju i ukoliko dođe do realizacije odluke o pretvaranju vlasničkog udjela njima će nestati ta obaveza i dobiće mogućnost da sredstva usmjere u nekom drugom pravcu“, naveo je Radukić.

Javne rasprave o Nacrtu zakona o načinu izmirenja poreskog duga, koje organizuje Ministarstvo finansija Republike Srpske, biće održane i Doboju, Prijedoru, Bijeljini i završna u Banjaluci.