Skupština grada Trebinja danas nije prihvatila izvještaj o izvršenju budžeta grada za 2012. godinu.

skupstina grada trebinja

Umjesto izvještaja doneseni su zaključci u kojima se od Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske traži da obavi kontrolu budžetskog poslovanja u prošloj godini, te zadužuje gradonačelnik Slavko Vučurević da imenuje nezavisnog revizora u slučaju da Glavna služba ne udovolji zahtjevu Skupštine grada.

U izvještaju gradskog Odjeljenja za finansije navedeno je da je u prošloj godini budžet realizovan 93 odsto, te da je nepokriveni konsolidovani deficit budžeta oko 1,4 miliona KM.

Interni revizor Milenko Krunić rekao je da je uvjeren da će Glavna služba za reviziju ustanoviti nepravilnosti finansijskog poslovanja grada u prošloj godini, zbog čega Trebinje na može da očekuje od glavnog revizora više od mišljenja sa rezervom.

Podršku odbornika nisu dobili ni pojedinačni izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za 2012. javnih ustanova, čiji je Grad osnivač.

Gradska Skupština je, na lični zahtjev, razriješila Đorđa Vučinića dužnosti direktor Centra za informisanje i kulturu, a za vršioca dužnosti direktora ove ustanove imenovala Milana Grubača.

Odbornici su prihvatili izvještaj o dugu i izdatim garancijama grada Trebinja sa kraja prošle godine, po kojem je dug grada po osnovu zajma od banaka pet i po miliona KM.

Skupština grada nije prihvatili ni izvještaj o realizaciji programa zajedničke komunalne potrošnje, a potrebnu većinu glasova odbornika nije dobio ni izvještaj o realizaciji programa održavanja puteva, koji su u nadležnosti Trebinja.

Odbornici su usvojili izvještaj o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, a prije glasanja povučen je prijedlog zaključka Demokratske partije da se gradonačlenik i načelnik resornog odjeljenja obavežu da će u roku od 60 dana sačiniti prijedlog stambenog zbrinjavanja preostalih porodica iz ovih boračkih kategorija.

Gradonačelnik Slavko Vučurević je svoj zahtjev da se ovaj zaključak povuče obrazložio tvrdnjom da je rok od 60 dana prekratak da se završe sve analize potreba i finansijskih mogućnosti grada u vezi sa rješavanjem ovog pitanja.