Crkve i vjernici koji poštuju Gregorijanski kalendar danas obilježavaju Uskrs, praznik kojim se slavi Hristovo vaskrsnuće.

uskrs

Najveći praznik hrišćanstva, dan uskrsnuća Isusa Hrista, proslavljaju Katolička, Protestantska, Anglikanska i brojne manje hrišćanske crkve Zapada.

Uskrs je najveći hrišćanski praznik. NJime hrišćani slave jednu od centralnih dogmi vjere, Isusovo uskrsnuće.

Pripreme za Uskrs i u zapadnom i u istočnom hrišćanstvu počinju postom.
Prema hrišćanskom vjerovanju, Isus Hristos je osuđen u četvrtak, razapet na krstu u petak, a u nedjelju je uskrsnuo. SRNA