Nezavisne/Vesna Duka - Iako je prošao zakonski rok od mjesec dana, u okviru kojeg je Javno preduzeće "Nikola Tesla" iz Banjaluke moralo uplatiti 250.000 maraka na ime kupovine pogona konfekcije bilećkog Tekstilnog kombinata "Bilećanka", koje je od 2010. u stečaju, novac još nije uplaćen.

bilecanka jos nije prodata

Stečajni upravnik "Bilećanke" Lazar Đurđević informisao nas je da je JP "Nikola Tesla" podnijelo zahtjev o produženju roka plaćanja, ali ova odluka još nije usvojena, jer se zbog kratkog roka objavljivanja Skupštine povjerilaca u "Službenom glasniku RS" nije uspio uspostaviti ni kvorum da ovo tijelo uopšte zasjeda.

Skupština povjerilaca je ponudu o kupovini pogona konfekcije "Bilećanke" prihvatila 26. decembra i to kao jedan dio od nekoliko parcijalno unovčavanih pogona, dok će ostali neprodati dijelovi ovog nekadašnjeg ogromnog kompleksa ići na licitaciju.

U cijenu od 250.000 maraka nije ušao PDV koji se plaća na pokretnu imovinu, a iz licitacije će ipak biti izuzet pogon zavjesa, za koji je dogovoreno da se ne proda za 90 dana od dana postizanja ovog dogovora.

"Pomenutu pokretnu imovinu čine mašine i neke zalihe materijala, što će biti podložno oporezivanju PDV-om, dok se na ostale prodate nekretnine neće obračunavati ova vrsta poreza", rekao je Đurđević.

Firma "Nikola Tesla" iskazala je interesovanje i za pogon zavjesa "Bilećake", a, ukoliko se ovo realizuje, u "Bilećanki" bi ostale neprodate još četiti cjeline i to jedan veliki magacin sa oko 10.000 kvadrata i tri manja.

Đurđević dodaje da je u "Bilećanki" u toku uknjiženja imovine van BiH, u Makedoniji, Hrvatskoj i Srbiji, nakon čega se, ako sve bude teklo po planu, još u toku ove godine može očekivati okončanje stečajnog postupka firme.