Skupština  povjerilaca Tekstilnog kombinata “Bilećanka” iz Bileće prihvatio je na jučerašnjem (srijeda) izvještajnom ročištu da se pogon konfekcije ovog preduzeća, koje je od 2010. godine u stečaju, proda za 250.000 maraka Javnom preduzeću “Nikola Tesla” iz Banjaluke, čiji je osnivač Vlada RS.

Bilecanka Bileca

“Ovo je jedan od pogona u parcijalnom unovčavanju imovine koje se provodi već jedan izvjesni period, dok će ostali dio nekadašnjeg ogromnog kompleksa “Bilećanke” ići na licitaciju”, objašnjava Lazar Đurđević, stečajni upravnik preduzeća.

On kaže da u cijenu od 250.000 mataka nije upšao PDV koji se plaća na pokretnu imovinu,. a iz licitacije će ipak biti izuzet pogon zavjesa, za koji je dogovoreno da se ne proda za 90 dana, dok se ne postigne dogovor oko ovoga dijela.

“Pomenutu pokretnu imovinu čine mašine i neke zalihe materijala , što će biti podložno oporezivanju PDV-om, dok se na ostale prodate nekretnine neće obračinavati ova vrstza poreza”, rekao je Đurđević.

Vlasnik firme “Nikola Tesla” Dragan Vučetić će, kako je dogovoreno, uplatiti dovogorenu sumu od četvrt miliona u roku od 30 dana, a nekretnine i mašine će odmah nakon kupovine biti angažovane u projektu konfekcije koji je najavio u cijeloj istočnoj Hercegovini.

Firma “Nikla Tesla” je iskazala interesovanje i za pogon zavjesa, za koji će se, na njihov zahtjev, čekati još tri mjeseca, nakon čega bi u “Bilećanki ostale neprodate još četiti cjeline i to jedan veliki magacin sa oko 10.000 kvadrata i tri manja.

Đurđević dodaje da su u “Bilećanki” u toku uknjiženja imovine van BiH, u Makedoniji, Hrvatskoj i Srbiji, koji, kada se uknjiže, u narednoj godini može značiti i okončanje stečajnog postupka u Bilećanki... V.D.