Značaj likovnog vaspitanja kod djece predškolskog uzrasta je veoma važno za njegov daljnji razvoj, jer potreba za likovnim izražavanjem živi u njemu i ona je stalna. Prve šare imaju važnu pedagošku ulogu u razvoju djeteta, njegovih pokreta ruku (šake i prstiju) i mašte. Njima djete izražava i izgrađuje neka svoja iskustva, osjećanja, podstiče samopouzdanje, odgovornost, poštovanje, prilagodljivost, društvenost i empatiju.
djecije likovne radionice
"Sa djecom treba pričati, bodriti ih, podsticati njihovu maštu i kreativnost, upoznati ih sa raznim likovnim materijalima i tehnikama rada, rekla nam je Jovanka Bakmaz voditelj dječije igraonice ,,Ciciban,, i dodala, da vaspitač u predškolskoj ustanovi mora biti dobar psiholog i likovni pedagog.
djecije likovne radionice
"Mi u vrtiću ,,Ciciban,, imamo malu školu crtanja i slikanja koju vodi profesorica likovnog Tanja Topalović iz ,,Centra Cambridge,,. Sa djecom radi u manjim grupama i individualno, prilagođeno njihovom uzrastu i ličnosti svakog djeteta.
Kroz likovno stvaralaštvo obuhvate se matematički pojmovi, priroda i društvo, razvoj govora, fizičke i ostale aktivnosti.
Zato roditeljima preporučujemo: da daju svom mališanu da se igra sa bojama, raznim materijalima i tehnikama, da ga podstiču da istražuje, predočite mu opasnosti i ne grdite ga ako se isprlja, sve se da oprati", rekla je gospođa Bakmaz.
djecije likovne radionice
Da napomenemo, dječija igraonica ,,Ciciban,, ima prepoznatljivu tradiciju kada je u pitanju likovno stvaralaštvo, radove izlažu na  javnim manifestacijama, učestvuju na likovnim konkursima i kolonijama i međunarodnim festivalima, gdje ostvaruju zapažene rezultata.