Vještaci mašinske struke Univerziteta "Džemal Bijedić" iz Mostara procijenili su da su mašine izuzete u ratu iz bravarske radionice braće Alijagić vrijedne 1.978.000 KM, što je skoro sedam puta više od ranije procijenjene vrijednosti koju je radio vještak iz Trebinja.

Trebinje-braca Alijagic

Prema ranijem nalazu vještaka mašinske struke Neđe Krulja iz Trebinja vrijednost mašina otuđenih iz zanatske radionice braće Alijagić procijenjena je na 305.000 KM. Ovom nalazu prethodio je nalaz vještaka iz Podgorice koji je mašine procijenio na oko dva miliona maraka.

U Okružnom privrednom sudu u Trebinju danas je nastavljena glavna rasprava u predmetu Alijagić tokom koje je počelo saslušanje vještaka iz Mostara, ali je sud odgodio ročište za 7. maj, jer u radnom vremenu nisu mogle da budu saslušane sve primjedbe predstavnika Pravobranilaštva Republike Srpske na procjenu mašina.

Sudija Privrednog okružnog suda Smail Begović kaže da je sudu u interesu da se utvrdi stvarna vrijednost mašina i da se izvedu svi dokazi koje su stranke predložile. "Vještačnjem iz Mostara dobili smo dva dijametralno suprotna nalaza i Sud će saslušati i jednu i drugu stranu", kaže Begović.

Zamjenik pravobranioca Republike Srpske Radenko Savić kaže da je Pravobranilaštvo na nalaz iz Mostara dalo niz primjedbi, podsjećajući da je izlaganje trajalo četiri sata, pa nisu uspjeli ukazati na sve propuste.

"Vještaci iz Mostara uopšte nisu mogli da vještače u ovom predmetu, jer nemaju rješenje federalnog Ministarstva pravde za obavljanje vještačenja i dokazali smo da Srpska ima kapacitet za vještačenje mašina", rekao je Savić.

On je naveo da je prijedlog Pravobranilaštva da to vještačenje uradi Zavod za sudsko vještačenje, Forenzički centar u Banjaluci za koje je Ministarstvo pravde RS izdalo rješenje da tu vrstu poslova mogu raditi.

Savić je najavio da će Pravobranilaštvo i na sljedećoj raspravi iznijeti više primjedaba na nalaz vještaka iz Mostara.

Predstavnici tužilaca, braća Alijagić i njihovi advokati, nisu željeli da daju izjave za novinare.

Iz Privrednog okružnog suda u Trebinju ranije je najavljeno da će se, ukoliko bude većih odstupanja između nalaza iz Mostara i nalaza vještaka Krulja, najverovatnije raditi supervještačenje i to u inostranstvu. Tada je rečeno da se više u obzir neće uzimati ranija procjena vrijednosti mašina koju je radio vještak iz Podgorice.

Nedavno su Pravobranilaštva Republike Srpske i BiH odbila prijedlog braće Alijagić iz Trebinja koji su zatražili saglasnost Ministarstva pravde BiH da im BiH preda svoje nekretnine u Hrvatskoj kako bi bila izvršena sudska presuda Okružnog suda u Trebinju prema kojoj je Republika Srpska u obavezi da im na ime ratne štete isplati 4,6 miliona KM. Braća Alijagić ovaj zahtjev su uputila posredstvom hrvatske Ambasade u BiH. Prema presudi, Srpska je obavezna da presudu izvrši putem obveznica, a ne u novcu kako su tražila braća Alijagić.

Braća Salih i Muamer Alijagić do sada su od Republike Srpske naplatili 1,7 miliona KM 2005. godine po tužbi za ratnu štetu načinjenu u njihovoj limarskoj radionici u Trebinju. Od tada nije bilo naplata, a Alijagići potražuju da im se isplati još oko 4,6 miliona KM, ali ne u obveznicama nego u gotovini. SRNA