Budi čitalac reporter portala TREBINJELIVE

Imate vijest za koju smatrate da bi i dugi trebali da je pročitaju!? Fotografisali ste zanimljiv detalj!? Pošaljite nam imejl na info@trebinjelive.info.

Ovo je nova rubrika na portalu TrebinjeLive.info, sa ciljem još većeg povezivanja čitalaca i redakcije portala, a sve kako bi naši posjetioci dobili dodatni prostor da učestvuju u uređivačkoj politici portala TrebinjeLive.

Budi čitalac reporter!