Institut-Igalo-s-mora-min.jpg

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore uputilo je obavještenje o rezultatima najnovije analize kvaliteta morske vode na lokacijama "Igalo 01" i "Igalo 02" u opštini Herceg Novi.

“Institut za biologiju mora sproveo je novu analizu kvaliteta morske vode na lokacijama 'Igalo 01' i 'Igalo 02' u opštini Herceg Novi, koja je pokazala da je morska voda na ovim lokacijama odličnog kvaliteta. Prema najnovijim rezultatima, voda je sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju”, navedeno je u saopštenju.