Knjiga kralj milutin2.jpg

U Muzeju Hercegovine u Trebinju je promovisana knjiga "Sveti kralj Milutin. Vladar na raskršćima svetova", zbornik monografskog tipa koji na sveobuhvatan i slikovit način predstavlja ličnost kralja Stefana Drugog Uroša Milutina.

Knjigu je pripremilo 16 stručnjaka i istraživača srpskog srednjeg vijeka, a urednici su Srđan Pirivatrić, Smilja Marjanović Dušanić i Danica Popović.

Popovićeva je rekla novinarima da je povod za nastanak knjige 700 godina od upokojenja Svetog kralja Milutina i da je projekat trajao tri godine.

"Napravili smo koncepciju gde smo za razliku od prethodnih pokušaja i istraživanja doba kralja Milutina nastojali da izvučemo glavne probleme epohe, ali da se oni fokusiraju na samu ličnost kralja Milutina, ne samo kao osobu, već i kao instituciju", rekla je Popovićeva.

Milivoje Ranđić, direktor Zadužbine Svetog manastira Hilandara, izdavača knjige, rekao je novinarima da je knjiga prekretnica, koja ne samo da daje presjek, nego pomjera saznanja i shvatanja, pravi sintezu koja do sada nije postojala.

Knjiga kralj milutin1.jpg

Predstavljena je i izložba crteža slikara-konzervatora Dragana Tomanovića "Anđeoski obrazi Hilandara".

Tomanović je rekao novinarima da je na izložbi dvadesetak crteža monaha Hilandara koje je upoznao dok je radio kao slikar restaurator u tom manastiru, kada su i crteži nastali.

Direktor Muzeja Hercegovine Ivana Grujić rekla je da je kralj Milutin izuzetno važna ličnost za Trebinje, ne samo kao veliki zadužbinar, već i kao sin Jelene Anžujske, koja je istovremeno bila vladar srpskih primorskih zemalja i imala je svoj dvor u Trebinju.