Univerzitet u beogradu.jpg

Deset fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu najavilo je povećanje školarina za samofinansirajuće studente od naredne akademske godine. Možda to neće biti konačan broj, jer se čeka odluka još dva fakulteta - Matematičkog i FPN-a. Preostalih 19 fakulteta odlučilo je da ne mijenja cijene.

Treba napomenuiti da su to školarine za samofinansirajuće studente, dok za budžetske studente troškove studiranja plaća država.

U Rektoratu Univerziteta u Beogradu kažu da ne žele da objavljuju koji fakulteti povećavaju školarine, dok ne budu imali objedinjene podatke za sve fakultete koji su u njihovom sastavu (31).

Međutim, kako Euronews Srbija saznaje, školarine će biti korigovane na Šumarskom, Učiteljskom, Ekonomskom, FON-u, Veterinarskom, ETF-u, Rudarsko-geološkom, FASPER-u. Potvrdu su dobili i u dekanatima tih fakulteta.

Veterinarski fakultet povećao je cijenu školarina sa 120.000 dinara (oko 2.000 KM) na 138.000 dinara (2.300 KM), a nove cijene pravdaju inflacijom i da nisu korigovane od 2011. godine.

Prodekan za nastavu na Veterinarskom fakultetu prof. Jakov Nišavić naveo je da Veterinarski fakultet vodi računa o materijalnom položaju studenata, te da onima koji žive bez jednog ili oba roditelja, koji su u lošem materijalnom položaju umanjuju školarine ili ih potpuno oslobađaju plaćanja.

"Ove godine smo imali više od 100 studenata koji su na neki način oslobođeni dela školarine ili školarine u potpunosti. Pravilnikom je definisano da se školarine umanjuju u slučaju smrti roditelja ili ako je student lošijeg materijalnog stanja", pojašnjava on.

Nove cijene školarina ne odnose se samo na brucoše, već i na samofinansirajuće studente koji su na drugoj, trećoj, četvrtoj godini studija.

Nove cijene i na ETF-u

I Elektrotehnički fakultet povećao je cIJene školarina sa 126.000 (oko 2.100 KM) na 144.000 dinara (oko 2.400 KM), što je za oko 15 odsto, ali samo na smjeru Elektrotehnika i računarstvo. Na drugom smjeru Softversko inženjerstvo školarina je ostala ista i iznosi 282.000 dinara (oko 4700 KM).

Prodekan za nastavu na ETF-u prof. Jelena Ćertić kaže da su za 15 odsto povećali cijene školarina i na master studijama.

Od 1. oktobra novi cjenovnik za samofinansirajuće studente ima i Šumarski fakultet. Oni su školarine povećali sa dosadašnjih 72.000 (oko 1.200 KM) na 80.000 dinara (oko 1.335 km). Učiteljski fakultet je odlučio da cijene koriguje za 2,7 odsto, odnosno školarine su povećane sa 108.000 (oko 1.800 KM) na 111.000 dinara (oko 1.850 KM).

Veće cijene biće i na Ekonomskom fakultetu. Školarine su do sada bile u rasponu od 106.212 (oko 1.772 KM) i 139.754 dinara (oko 2.332 KM), zavisno od studijskog programa, dok će sada koštati između 112.479 dinara (oko 1.877 KM) i 147.999 dinara (oko 2.470 KM).

Povećanje na FON-u i FASPER-u

Sa novim cJenovnikom izašao je i Fakultet organizacionih nauka.

"Cena školarine će biti uvećana za 7,6 odsto odnosno, sa 159.000 dinara (oko 2.653 KM) na 171.000 dinara (oko 2.853 KM), što je manje od indeksa rasta cena na malo usluga u oblasti obrazovanja. Fakultet organizacionih nauka je predložio za 8,5 odsto veću kvotu za upis na teret budžeta, predlaže se upis 500 budžetskih studenata, do sada je bilo 460", kažu za Euronews Srbija u toj visokoškolskoj ustanovi.

Školarine je korigovao i Rudarsko-geološki fakultet sa 66.000 na 76.000 dinara. Veće cijene školarina čekaju i akademce na FASPER-u.

"Školarina na osnovnim akademskim studijama je povećana za 9.000 dinara – za upis u školsku 2024/25. iznosiće 93.000 dinara (oko 1.552 KM), umjesto dosadašnjih 84.000 dinara (oko 1.400 KM). Visinu školarine nismo menjali od 2016. godine", kaže za Euronews Srbija dekan FASPER-a prof. dr Luka Mijatović.

Ovih dana se očekuje da i univerziteti u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, zatim Prištinski univerzitet i Državni univerzitet u Novom Pazaru objave na kojim fakultetima se mijenjaju školarine.