Sveti jovan

Srpska pravoslavna crkva /SPC/ i vjernici danas slave Svetog Jovana Krstitelja - Jovanjdan.

Praznik Svetog Jovana Krstitelja, koga danas slavimo, posvećen je Isusovom rođaku, svetitelju i proroku koji je krstio Gospoda na rijeci Jordanu, a poznat je i kao Jovan Preteča. U hrišćanstvu se poštuje kao svetac, pustinjak i mučenik, Isusov prethodnik.

Sveti Jovan je bio Hristov rođak, jer je majka Jovanova bila tetka majci Isusovoj.

Prema Novom zavjetu, njegovi roditelji, judejski sveštenik Zaharije i Jelisaveta, dugo nisu mogli da imaju djece i kada im se rodio sin, zavladala je velika radost. Kada je, po tadašnjem običaju, trebalo izvršiti obrezivanje i dati ime djetetu, rodbina je počela navaljivati da se djetetu da očevo ime, ali najzad upitaše i oca, da čuju da li se on slaže.

Zaharije, koji je prije toga bio onijemio, uze jednu tablicu i zapisa: "Neka mu je ime Jovan!", i čim je ovo napisao, jezik mu se razveza, te je počeo govoriti. On je prorekao da će njegovo dijete biti prorok, koji će ići pred Bogom i pripremati mu put.

Djetinstvo i ranu mladost proveo je u domu svojih pobožnih roditelja. Kad je odrastao, otišao je u pustinju, u predjele oko donjeg toka rijeke Jordana. Tu, u samoći, sav se predao Bogu.

Jovan je počeo otvoreno da propovijeda i govoriti protiv ljudskih mana i da ih poziva da se pokaju.

Koliko je njegov izgled bio strašan, još strašnije su bile njegove riječi, kojima je šibao svako zlo. Kod njega su počeli da dolaze ljudi sa svih strana, da ga vide i čuju njegove besjede, a mnogi su dolazili i da bi ga pitali za savjet.

sveti jovan krstitelj

Tako ga neki zapita: "Šta treba da radimo pa da zadobijemo milost Božiju?", a on im odgovori: "Ko ima dvije haljine, neka jednu dade onome ko nema nijednu, a ko ima dosta hrane, neka podijeli onome ko nema nimalo".

Onima koji ga pitaše: "Jesi li ti Mesija ili drugog da čekamo?", Jovan odgovori: "Ja vas krštavam vodom, ali onaj što ide za mnom, jači je od mene, ja nisam dostojan da mu odriješim kaiša sa njegove obuće. On će vas krstiti Duhom svetim i ognjem".

Jovan Krstitelj je vršio obredna kupanja na rijeci Jordan. Obrednim kupanjem Jevreji su se očišćavali za dolazak Carstva nebeskog. On ih je utapao u tok Jordana i otpuštao ih, upućujući ih da trebaju da prestanui sa zlim djelima, i da će im se onda dati mesija koji će ih učiniti slobodnim.

U to vrijeme dođe i Isus na Jordan Jovanu da ga krsti, a Jovan se začudi pa mu reče: "Ti mene treba da krstiš, a ti dolazis da ja krstim tebe!". Isus mu kratko odgovori da tako treba da bude, te ga Jovan odmah krsti.

Biblijski tekst pripovijeda da nakon što ga je Jovan potopio u rijeku Jordan i krstio ga, sa neba se na Isusa spustio Duh sveti u vidu goluba i Božiji glas je progovorio: “Ti si sin moj ljubljeni. U tebi mi sva milina“. Ovaj događaj se u hrišćanstvu naziva Bogojavljanje.

Prema predanju, Jovan Krstitelj je pogubljen po nagovoru Herodijade, žene kralja Iroda, kojima je prigovorio zbog preljuba, jer se Irodijada udala za kralja Iroda, brata njenog muža Filipa, koji je još bio živ.

irodova tvrdjavaOstaci Irodove tvrđave Maheron, gdje je pogubljen Jovan Krstitelj

Braneći javni moral, Jovan je počeo da protestuje i javno izobličavati ovakav postupak. Irod najprije nije smio da napadne Jovana, jer ga je i sam poštovao, a plašio se i pobune naroda, ali ipak je na kraju naredio da Jovana uhvate i da ga bace u tamnicu, ne bi li ga uplašio pa pustio.

Međutim, Irodijada je Jovana smrtno mrzila i smišljala je kako da ga ubije.

Irodijada je bila majka lijepe plesačice Salome, sa kojom se dogovorila da plesom očara Iroda i da mu zauzvrat traži Jovanovu glavu. Irod je uhapsio Jovana i zatvorio ga u tamnicu, da bi kasnije naredio da mu odrube glavu, i na pladnju je iznesu Herodijadinoj kćerci Salomi.

jovan krstitelj

Desna ruka svetog Jovana Krstitelja, koja je krstila Isua Hrista u Jordanu, nalazi se u Cetinjskom manastiru u kivotu Svetog Petra Cetinjskog zajedno sa česticom Časnog krsta na kome je Gospod Isus Hristos bio razapet.