Eu granica etias.jpg

Iako je pretprošle godine najavljeno da će Evropski sistem putnih informacija i autorizacije (ETIAS) biti uveden tokom 2023. ili 2024. godine i za državljane Bosne i Hercegovine koji putuju u zemlje EU, to se očekuje tek naredne 2025. godine.

Iz Delegacije EU u BiH rečeno je da se očekuje da će ETIAS postati operativan sredinom 2025. godine.

– Novi sistem putovanja će omogućiti efikasnije i brže procedure granične kontrole, manje birokratije, manje kašnjenja za putnike, bolju bezbjednost, poboljšanu prevenciju iregularnih migracija i uopšte efikasniju proceduru upravljanja granicom – rekao je portparol Delegacije EU i Kancelarije specijalnog predstavnika EU u BiH Ferdinand Konig.

Putem ETIAS sistema ne uvode se ponovo obaveze slične vizama, a putnici iz zemalja bezviznog režima sa EU, uključujući one iz Bosne i Hercegovine, i dalje će uživati pogodnosti bezviznog režima.

Ipak, prije putovanja moraće popuniti aplikaciju i platiti naknadu u iznosu od 7 evra.

– Državljani izvan EU kojima nije potrebna viza za putovanje u šengensku zonu moraće prije putovanja podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja putem jednostavne procedure preko ETIAS-ove veb stranice ili mobilne aplikacije, uz obavezu plaćanja naknade u iznosu od 7 evra. Prijava i plaćanje će biti moguće isključivo putem interneta, a za sada nisu predviđene druge mogućnosti prijave ili plaćanja – dodali su iz Delegacije EU.

Aplikanti mlađi od 18 ili stariji od 70 godina biće oslobođeni ovog plaćanja.

Odobrena ETIAS dozvola važi tri godine ili do isteka važenja putne isprave, a odobrenje dozvoljava građanima koji nisu iz EU da ostanu u EU i šengenskoj zoni 90 dana.

Državljani izvan EU koji imaju službeni boravak u zemlji EU mogu biti izuzeti od EES i ETIAS, piše Klix.