sveti stefan decanski2.jpg

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog mučenika Stefana Dečanskog – Mratindan. Sveti mučenik Stefan Dečanski, kralj srpski, sin je kralja Milutina i otac cara Dušana.

Po naređenju neobaviještenog oca bio je oslijepljen, a po naređenju lakomislenog sina, u starosti udavljen. Pri oslijepljenju javio mu se Sveti Nikola u hramu na Ovčem polju i obećao da će mu vratiti vid.

Sveti Stefan Dečanski je pet godina proveo u Carigradu kao zatočenik u manastiru Svedržitelja /Pantokratora/. Svojom mudrošću i trpeljivošću, podvigom i bogougodnošću izazivao je divljenje i monaha i cijelog Carigrada.

Kada je prošlo pet godina, Sveti Nikola čudotvorno je vratio vid kralju Stefanu, koji je odmah potom, iz zahvalnosti sagradio hram Visoki Dečani, jednu od najljepših građevina vizantijske umjetnosti i srednjovijekovne arhitekture na tlu srpske države.

Svoj vijek proživio je Sveti Stefan kao pravednik i mučenik i tako ga i skončao 1336. godine.

Sa Svetim Savom i Svetim knezom Lazarom, Sveti Stefan Dečanski čini trojstvo najmudrijih, najpožrtvovanijih i najblagorodnijih ličnosti i svetitelja koje je dao srpski narod.

Njegove svete i čudotvorne mošti nalaze se u Manastiru Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji.

sveti stefan decanski1.jpg