miholjdan.jpg

Srpska pravoslavna crkva /SPC/ danas obilježava praznik svetitelja i velikog podvižnika hrišćanske vjere Kirjaka Otšelnika, koga narod zove Sv. Miholj, te otud naziv praznika - Miholjdan, vezan za smjenu ljeta i jeseni.

Prema narodnom vjerovanju, poslije Miholjdana nastupa prava jesen koja je kalendarski već uveliko počela.

veti Kirjak je rođen 448. godine u Korintu, i za života je smatran stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina.
Čitajući Sveto pismo, veoma rano je počeo da se divi ustrojstvu spasenja ljudskog roda, a želja za duhovnim životom odvela ga je u Jerusalim, gdje je stupio u manastir i dobio početna uputstva o monaškom životu.

Cijelog života se borio protiv jeresi, a njegova pravila za monaški život su bila veoma stroga. Monasi su jeli samo jedanput dnevno, i to po zalasku Sunca. Za sebe je govorio da ga, od kako je monah, Sunce nikad nije vidjelo da jede niti da je gnjevan na nekoga.

Sveti Kirijak se naziva Otšelnikom zbog svojih čestih pustinjačkih usamljivanja. Boravio je i u više manastira gdje se posvetio hrišćanskoj vjeri.

Predanje kaže da je bio krupan i snažan čovjek, iako je cijeli život proveo u strogom postu. Pred kraj života boravio je u monaškoj porodici Svetog Haritona, gdje su monasi jeli jedanput dnevno, i to po zalasku Sunca.

sveti miholj

Kirjaka su monasi poštovali kao iscjelitelja i utješitelja bolesnih i nevoljnih. Umro je u svojoj 109. godina života, 557. godine u manastiru Svetog Haritona u Jerusalimu gdje je i sahranjen.

Sveti Kirjak ili Sveti Miholj se slavi kao slava u mnogim srpskim domovima.

Iako se za većinu crkvenih praznika kaže da na njih ne bi trebalo raditi, danas važi suprotno. Ipak, ne bi trebalo raditi u kući, već obaviti sve radove u polju. Vrlo je moguće da je takav običaj nastao pod uticajem poljoprivrednih radova koji su se obavljali pred početak zime.

Postoji i uvreženo vjerovanje da će ukoliko imamo miholjsko ljeto nastupajuća zima biti hladna.

Miholjsko ljeto u narodu često ima naziv i sirotinjsko ljeto. Vjerovalo se da u oktobru mora da bude desetak lijepih dana kako bi i sirotinja stigla da pozavršava poljske poslove.

Tropar