ajkula herceg novi1.jpg

Zahvaljujući ribarima iz Herceg Novog, Institut za biologiju mora iz Kotora došao je do novih vrijednih podataka za izučavanje načina života jedne rijetke vrste ajkule koja živi u Jadranu - pješčanog morskog psa.

"Uloga ribara u očuvanju i istraživanjima hrskavičavih riba (morskih pasa i raža) je nezamjenjiva. Zahvaljujući njima, bili smo u mogućnosti da zabilježimo ponovni ulov pješčanog morskog psa (Carcharhinus plumbeus) koji je bio označen", saopšteno je iz Instituta uz napomenu da se radi o jedinki pješčanog morskog psa koja je ranije bila označena tagom u blizini Venecije, a ponovo je uhvaćena u Herceg Novom.

Daljina između dvije lokacije je 326 nautičkih milja, odnosno nešto više od 600 kilometara, što je izuzetno velika distanca, uzimajući u obzir da je jedinka dugačka manje od jednog metra, kazali su su iz Instituta.

Oni su se zahvalili ribarima iz luke Kjođa u Italiji i Herceg Novog koji su omogućili da se morski pas prvo označi, a zatim i prijavili ponovni ulov iste ove jedinke, navode Vijesti.me.

Zahvaljujući ribarima koji su ulovili nekoliko primjeraka ove rijetke vrste morskog psa u akvatorijumu oko ušća Bojane, u septembru prošle godine Institut za biologiju mora iz Kotora je zvanično potvrdio postojanje pješčanog morskog psa i u ovim vodama.

Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore inače da je potvrđeno prisustvo ukupno 44 vrste ajkula i raža.

ajkula herceg novi2.jpg