Crkva ljubovo2.jpg

U crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u selu Ljubovo u Trebinjskoj površi, svečano je proslavljena hramovna slava.

Svetu liturgiju služio je nadležni paroh protojerej – stavrofor Boris Banduka uz sasluženje vjernog naroda ovog kraja. 

U toku liturgije prelomljen je slavski kolač, a potom je upriličena trpeza ljubavi. 

Crkva Svetih apostola Petra i Pavla nalazi se u okviru seoskog groblja i manjih je dimenzija. U unutrašnjosti crkvice nalaze se tri mramora – ploče koje skoro sasvim pokrivaju pod crkvice, ostavljajući slobodnim samo mali dio oltarskog prostora. Ulaz u crkvicu flankiran je sa sjeverne i južne strane po jednim stećkom – sandukom, a između njih kao prilaz samim vratima, nalazi se jedna ploča. 

Najvjerovatnije se grobovi u crkvici i oko nje razvijaju u vezi sa njenim arhitektonskim sklopom i položajem. Odnos grobne ploče uz sjeverni unutrašnji zid pokazuje da je crkvica sagrađena prije grobova, vjerovatno kao porodična kapela, te da su u nju grobovi kasnije ukopani. To takođe pokazuje i mramor sa motivom kola pred ulazom, čija je jedna strana, uz zapadni zid, ostala neukrašena. 

Crkva ljubovo1.jpg

U planu je da se u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske i Muzejom Hercegovine izvrše potrebna arheološka istraživanja i pristupi obnovi crkve. Arheološko iskopavanje, koje je Zavičajni muzej u Trebinju izvršio u vremenu od 1962. godine, pokazalo je da se nekropola razvijala na jednom rimskom lokalitetu, čije vrijeme, obim i karakter treba dodatno ispitati.

Crkva ljubovo3.jpg