Skupstina rs.jpg

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su većinom glasova Prijedlog Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, a kojim se nalaže da se sve dalje odluke i propisi Ustavnog suda BiH neće primjenjivati na teritoriji Republike Srpske, a sve povodom odluke te pravosudne institucije da iz svojih Pravila izbriše član 39. kojim je omogućeno da za održavanje sjednica suda nije potreban plenum, tačnije prisustvo troje sudije koje je imenovao Predstavnički dom Parlamentarne skupštine FBiH i jedan sudija koga je imenovala NS RS.

Za usvajanje zakona glasalo je 56 od 65 prisutnih poslanika, a protiv nijr bio niko, a zakon će stupiti na snagu od narednog dana od objavljivanja u Službenom glasniku RS.

Takođe, poslanici su ovom prilikom usvojili i nekoliko zaključaka u vezi sa Prijedlogom zakona.

Usvojen je zaključak vladajuće koalicije, za koji je opozicija bila uzdržana. Zaključak glasi:

1. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva da se u okviru 14 prioriteta ispostavljenih od strane EU prioritetno i hitno treba rješavati pitanje reforme Ustavnog suda BiH, odnosno odlaska stranih sudija, i da se i okviru te reforme usvoji Zakon o Ustavnom sudu BiH. Pored pitanja reforme Ustavnog suda BiH, prioritet treba da bude i pitanje zatvaranja OHRa. Narodna skupština Republike Srpske traži od svih svojih izabranih predstavnika da ne učestvuju u razgovorima o rješešavanju bilo kojeg od ostalih prioriteta EU dok ova dva ranije prioriteta ne riješe.

2.Narodna skupština Republike Srpske traži zadužuje Vladu RS da joj podnese Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim će biti propisano posebno krivično djelo postupanja suprotno odredbama Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH.

3.Prema institucijama i organima Republike Srpske koji budu postupali suprotno odredbama Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, Narodna skupština RS će donijeti zakone ili druge odgovarajuće pravne akte o preduzimanju mjera i radnji prema tim institucijama i organima, uključujući i mjere i njihovog ukidanja.

Sa druge zaključak PDP-a u kome stoji da Narodna skupština Republike Srpske zadužuje predstavnike iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH da ne učestvuju u radu istih dok se ne donese Zakon o Ustavnom sudu BiH bez učešća stranih sudija, nije usvojen.

U obrazloženju Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine RS rekao je da je NS RS prošle sedmice usvojila isti zaključak, a da PDP nije glasao za njegovo usvajanje.

Takođe, podršku narodnih poslanika dobio je i amandan SDS-a kojim se mijenja član 1. Prijedloga Zakona, i koji glasi:

"Odluka kojom su Pravila Ustavnog suda BiH izmijenjena i odluke Ustavnog suda BiH, donesene nakon izmjena Pravila Ustavnog suda BiH, neće se primenjivati i izvršavati na teritoriji Republike Srpske".

U obrazloženju amandmana iz SDS-a navode da u predloženom zakonskom rješenju nije precizirano na koji period se neće primenjivati odluke Ustavnog suda BiH, pa su tražili da se imajući u vidu zabranu retroaktivne primjene zakona, da se precizirati tačno vrijeme na koje se zakon donosi.

Inače, Prijedlog Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH danas je u Narodnoj skupštini RS ukrstio argumente vlasti i opozicije, a mogle su se čuti poruke da je Ustavni sud prekršio Ustav BiH i da mora biti spriječena svaka dalja namjera da se udari na položaj Republike Srpske, ali i do toga da je ovaj zakon već ispričana priča.

Govoreći u ime predlagača i izvjestioca, Miloš Bukejlović, ministar pravde Srpske kazao je na početku zasjedanja koje je krenulo jutros u 11 časova, da Republika Srpska nije mogla da prećuti posljednje poteze Ustavnog suda BIH.

“Proces izrade zakona je zaštita ustavom zagarantovanih prava. I dok Parlamentarna skupština BiH ne usvoji Zakon o Ustavnom sudu BiH, neće se provoditi odluke Ustavnog suda BiH, a zaštitićemo i ljude koji budu sprovodili odluke NS RS“, kazao je Bukejlović.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u diskusiji je čak zaprijetio da će bilo kakva reakcija drugih institucija na odluku NS RS voditi ka daljim koracima iz Srpske.

„Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH samo je prvi korak u zaštiti ustavnih prava i integriteta Republike Srpske. Ako bude trebalo i ako budu reagovali na ovaj zakon, dalje će se sigurno ići i ka tome da se na teritoriji Republike Srpske donesu zakoni i o neprimjenjivanju odluka Tužilaštva BiH, Suda BiH, pa čak i SIPA-e, dok se ne pribavi njihov ustavni osnov“, najavio je Dodik, te poručio da sudija iz Republike Srpske neće biti imenovan u Ustavni sud BiH sve dok se ne usvoji Zakon o Ustavnom sudu BiH.

Dodik je čak zaprijetio i zatvorskim kaznama za one koji u Srpskoj ne budu poštovali odluke Narodne skupštine RS.

„Svako ko ne bude poštovao odluke NS RS od naših sudija, biće krivično odgovoran. Pripremićemo izmjene Krivičnog zakona kojim će se odrediti zatvorske kazne od godinu dana za one koji se ogluše o odluke NS RS. Čak i za mene ako ne budem poštovao odluke“, kazao je Dodik.