Policija srpske.jpg

Zbog teže povrede radne dužnosti policajci A. S. i S. S. dobili su otkaz u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Policijskim službenicima je MUP RS izrekao konačnu disciplinsku mjeru i prekinuo radni odnos.

"Navedenim policijskim službenicima je izrečena disciplinska mjera prekid radnog odnosa zbog teže povrede radne dužnosti iz člana 117. stav 1. tačka 3. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima zloupotreba ili prekoračenje ovlašćenja", navode iz MUP-a RS.