Patrijarh rucak.jpg

Patrijarh srpski Porfirije rekao je danas na na tradicionalnom uskršnjem ručku sa beskućnicima da "onaj ko ima vjere i povjerenja u Boga, taj je bogat".

Ručak sa beskućnicima održan je u prostorijama humanitarne organizacije Vjersko dobrotvorno starateljstvo - Narodne kuhinje, a korisnicima je podijeljena i vaskršnja pomoć.

Patrijarh je rekao da je "Gospod učinio da je smrt besmopoćna i da nema snagu, obesnažio je smrt i prolaznost i sve učinio vječnim, svoje carstvo, carstvo Božije, učinio nama dostupnima na dan vaskrsenja njegovog i otvorio je dveri carstva Božijeg".

Istakao je da je "Isus i nas učinio da možemo i mali, slabi, nemoćni i promašeni često postati punopravni građani carstva njegovog i korisnici svake ljepote, blagodati i dobra u njegovom carstvu"

Rekao je i da je radostan što je sa beskućnicima okupljen u ljubavi Hristovoj, u ljubavi vaskrslog Hrista, što je, kako je rekao, najvažnije.

"Sve možemo imati. I materijalnih dobara i slave i moći, ali ako ljubavi nemamo, kako kaže apostol Pavle, onda smo prazni, onda smo kao prazno zvono koje zveči, ali što je najgore onda smo iznutra prazni, onda sve to što jesmo i što imamo postaje nam teret, slama nas, ne čini nam radost, ne čini nas opuštenima, a s druge strane možemo biti lišeni svega, ali ako ljubavi i vjere u Hrista imamo, onda ma koliko spolja izgledali da smo osiromašeni, blagodašču Božijom, njegovim bogatstvom obogaćeni, mi postajemo najbogatiji na svijetu i oni koji imaju najviše", rekao je patrijarh i dodao da riječ bogat u bilo čemu prije i iznad svega znači imati Boga.

Istakao je da je smisao ono što je u isto vrijeme najveće i najvažnije bogatstvo i najveća i najvažnija vrijednost.

"Ako vjerujemo u Boga, trudimo se da držimo zapovijesti njegove onda smo zasigurno već ovdje i sada nezavisno da li smo znameniti, poznati ili neznatni i nepoznati, nezavisno od svega toga, mi smo, što je najvažnije, ispunjeni smislom", rekao je patrijarh Porfirije.

Kako je naglasio, smisao jedino može dati Hristos sin Božiji, raspet i vaskrsli.

Okupljene je pozdravio hrišćanskim pozdravom Hristos vaskrse.