rite-gacko.jpg

Rudnik i termoelektrane (RiTE) Gacko su prošlu godinu okončali u plusu od gotovo 11 miliona maraka, što je za više od 10 miliona KM više u odnosu na 2021. godinu kada su zaradili oko pola miliona KM.

Prihodi ovog preduzeća su porasli sa 132,2 miliona KM koliko su iznosili pretprošle godine, na 171,1 milion maraka lani.

U kompletnoj strukturi prihoda najznačajniji su oni od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima i lani su iznosili 156,5 miliona KM, a 2021. godine 115,2 miliona maraka.

Rasli su im i rashodi, i to sa 132,2 miliona KM koliko su iznosili 2021. godine na 160,8 miliona maraka koliko su rashodovali prošle godine.

Najveći su svakako rashodi za troškove plata i ličnih primanja i oni su lani iznosili 61,4 miliona KM, a pretprošle godine 57,8 miliona maraka.

Sudeći prema najnovijem finansijskom izvještaju ovog preduzeća, smanjili su broj zaposlenih i to sa 1.945 na kraju 2021. na 1.893 na koncu prošle godine.

Podsjetimo, kako je CAPITAL ranije pisao, u oktobru prošle godine RiTE „Gacko“ nisu imale dovoljno novca za nabavku energenata te su uzimali kredit od 2,5 miliona maraka za te namjene.

RiTE su isplanirale da kredit otplaćuju naredne tri godine u koje je uračunat i grejs period od tri mjeseca, a procijenjena kamata iznosi 280.000 KM.