industrija alata trebinje IAT.jpg

Svislajon Industrija alata Trebinje /IAT/ nema poreskih dugovanja, a svi dugovi iz prethodnog perioda su izmireni u januaru 2023. godine kakao je to i rekao predsjednik Koncerna "Svislajon" Rodoljub Drašković, potvrđeno je za TrebinjeLive.info u Poreskoj upravi Republike Srpske.

I dok u Poreskoj upravi potvrđuju Draškovićeve navode da IAT više nema nijednog pfeniga duga i da je vrijeme da se čuvenoj trebinjskoj alatnici vrati imovina, u Fondu za penzijsko iinvalidsko osiguranje /PIO/ navode da je oovm uplatom povezan radni staž za 1.674 radnika.

"Uplata za penzijsko i invalidsko osiguranje odnosi se na periode 1.8.1999-31.12.2000. godine, 1.5-31.12.2001. godine, 1.4-31.12.2002. godina, 1.3.2003-30.4.2006. godine, 1.8.2008-30.11.2009. godine, 1.6-31.7.2010. godine i 1.9.2010-31.12.2011. godine. To je ukupno osam godina i deset mjeseci", naveli su za TrebinjeLive.info u Fondu PIO RS.

U Fondu PIO su pojasnili da se radnici IAT, kojima je prilikom odlaska u penziju u rješenjima navedeno da im nije povezan cjelokupan radni staž - treba da se jave u Fond PIO kako bi podnijeli zahtjev za novo određivanje penzije.

"Novi iznos penzije pripada od dana podnošenja zahtjeva. O svakom zahtjevu odlučuje se pojedinačno i on može da rezultira većim, istim ili manjim iznosom penzije u odnosu na ranije ostvareni iznos, a sve u zavisnosti od dužine perioda na koji se odnosi uplata. Ukoliko je iznos sa ovim uplatama za korisnika nepovoljniji - podnosilac zahtjeva može da odustane od zahtjeva", pojasnili su iz Fonda PIO.

Ono što je važno za radnike IAT to je da, ukoliko po postojećem rješenju imaju, na primjer, 25 godina penzijskog staža (period za koji su uplaćeni doprinosi), a uplatom ovih doprinosa imaće na primjer 33 godina penzijskog staža, oni će sada imati zagarantovanu najnižu penziju od 440 KM ili više, umjesto dosadanje najmanje zagarantovane penzije od 385 KM ili više KM, jer su prešli u novu grupu, tj. u grupu od 30 do 40 godina staža.

"Počev od januara 2023. godine, iznos najniže penzije zavisi od dužine penzijskog staža i to: najniža penzija za penzijski staž do 15 godina iznosi 275,29 KM, najniža penzija za 15-20 godina penzijskog staža iznosi 330,37 KM, najniža penzija za 20-30 godina penzijskog staža iznosi 385,44 KM, najniža penzija za 30-40 godina penzijskog staža iznosi 440,55 KM i najniža penzija za 40 godina i više penzijskog staža iznosi 550,69 KM", pojašnjeno je iz Fonda PIO.

Predsjednik Poslovnog sistema "Svislajon" Rodoljub Drašković, uprava IAT, predstavnici sindikata i boračke organizacije IAT zatražili su od nadležnih institucija Republike Srpske da se po hitnom postupku izvrši konverzija sveukupne imovine preduzeća, odnosno prenos prava korištenja u pravo svojine.

„U cilju dalje perspektive, IAT ima namjeru da pokrene investicioni razvoj, da gradi novu fabriku i kupuje novu procesnu opremu, a  s tim se otvaraju i nova radna mjesta, kao i da gradi stanove za svoje zaposlene, čime i dalje nastavlja da provodi svoju društveno odgovornu politiku ne samo u okviru Sistema, nego i šire društvene zajednice“, kazali su ranije iz uprave Industrije alata Trebinje.