legalizacija.jpg

Vlada Republike Srpske je legalizaciju bespravno izgrađenih objekata zakonom definisala kao opšti interes za Srpsku. Postupku legalizacije prethodi rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Legalizacija podrazumijeva postupak izdavanja rješenja kojim se utvrđuje legalnost za sve objekte izgrađene do kraja 1991. godine te za individualne stambene i stambeno-poslovne objekte čija je bruto građevinska površina manja od 400 m2 i za pomoćne objekte koji su u funkciji matičnog objekta, a izgrađeni su do 31.12.2013. godine.

Želite da legalizujete objekat? Onda je trebinjsko preduzeće "Georad" prava adresa za vas. U ovom preduzeću pojašnjavaju šta je predmet legalizacije i šta je neophodno od dokumentacije da biste mogli ući u proces legalizacije.

PREDMET LEGALIZACIJE

- Stambeni i stambeno-poslovni objekti do 400 metara kvadratnih bruto građevinske površine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

- zemljišno-knjižni izvadak /ZK/, odnosno list nepokretnosti /LN/ - vlasnički izvadak, odnosno posjedovni list za područje gdje ne postoje ZK i LN,

- kopija katastarskog plana,

- elaborat o legalnosti objekta koji izrađuje "Georad", a koji sadrži: skicu snimanja objekta na parceli, tlocrt etaže, tehnički izvještaj sa neto korisnom površinom i bruto građevinskom površinom, potvrda od RUGIP-a (službeno se traži da je objekat sagrađen do kraja 2013. godine).

KONTAKT

Za sve dodatne informacije i usluge možete se obratiti preduzeću "Georad" u njihovim prostorijama u ulici Vuka Karadžića 37B (Luč), na telefon broj: +38765/981-012 ili +38765/526-616, odnosno putem imejla: georadmf@gmail.com