bors trebinje.jpg

Iz trebinjske Boračke organizacije danas su poručili da su iz budžeta Grada umanjena sredstva za 30.000 KM, da nemaju na raspolaganju vozila Grada za prevoz na sjednice Predsjedništva BORS-a, a da je nezaposleno 40 djece poginulih boraca. Iz Odjeljenja za boračku i socijalnu zaštitu poručuju da sredstva nisu umanjena, ali da iz trebinjskog BORS-a ne pravdaju kako ih troše, a pritom je najuže rukovodstvo samo sebi dodijelilo mjesečne naknade od 200 do 400 KM, umjesto da sredstva preusmjeri borcima kojima je to potrebno.

Predsjednik Boračke organizacije Trebinja Dejan Bodiroga rekao je da je u Trebinju 160 boraca na rubu egzistencije, a da je 40 djece poginulih boraca nezaposleno.

"Mislim da je to sramota svih koji su učesnici rata i svih koji vladaju i vladali su. Svi programi i obećanja koja su bila prema toj djeci nisu dali rezultata

Bodiroga je dodao i da je gradska Boračka organizacija dobila dopis iz Gradske uprave da zbog cijene goriva ne mogu da im izađu u susret za prevoz na sjednice Predsjedništva Boračke organizacije, ali načelnik Odjeljenja za boračku i socijalnu zaštitu Miodrag Novokmet pojašnjava da se to godilo krajem prošle godine i to dva puta te da je u tom trenutku prioritet bio da se bolesna lica iz te kategorije prevezu do zdravstvenih ustanova u Banjaluci, Istočnom Sarajevu ili Foči.

Predsjednik Predsjedništva gradske Boračke organizacije Perica Vukalović rekao je da nije osjetio da ima podršku od gradskih i republičkih institucija, kao ni institucija Boračke organizacije Republike Srpske, navodeći da nije zadovoljan radom aktuelnog rukovodstva Boračke organizacije Republike Srpske kad je riječ o položaju boračkih kategorija.

On je rekao da su ranije iz Gradske uprave Trebinje dobili obećanja da će pitanje zapošljavanja boračkih kategorija biti riješeno, ali da nakon više sastanaka nije došlo do toga.

"Zahtjevi koji se odnose na status boraca, borački dodatak, invalidnine, zapošljavanje boračkih kategorija i djece poginulih boraca provlače se godinama. Boračka organizacija Republike Srpske nas nije adekvatno ispratila u tome", rekao je Vukalović.

Načelnik Odjeljenja za boračku i socijalnu zaštitu Miodrag Novokmet rekao je da iznošenje podataka od strane predstavnika trebinjskog BORS-a ne odgovara istini i da umjsto što tvrde da dobijaju manje novca nego ranije da dostave izvještaje o tome kako su i u koje namjene potrošili novac iz prošle godine i zbog čega su sami sebi dodijelili mjesečne naknade.

"Ukupna sredstva za boračke organizacije iznosi 85.000 KM, od kojih se direktno gradskoj Boračkoj organizaciji doznačava 57.000 KM na godišnjem nivou, odnosno 4.750 KM mjesečno. Ostatak od 28.000 KM raspodjeljuje se putem javnog poziva, gdje mogućnost da učestvuju imaju sve organizacije proistekle iz oslobodilačkih ratova pa tako i BORS. Oni su u ranijem periodu dobili tri projekta putem javnog poziva - ni za jedan nisu dostavili pravdanje utrošenih sredstva. I sada je pitanje na šta su oni potrošili novac, osim što su sebi podijeli mjesečne naknade pa im sada vjerovatno fali novca i to bez ikakve saglasnosti Gradske uprave i nadležnog Odjeljenja", pojasnio je Novokmet.

miodrag novokmet.jpg

Novokmet je kazao i da je gradska Boračka organizacija u obavezi da dostavi plan rada za tekuću godinu na saglasnost gradonačelniku, ali da oni još uvijek to nisu učinili, jer su, iako u obavezi da održe najmanje dvije godišnje sjednice Boračke organizacije, za četiri godine održali tek dvije pa se članovi skupštine još uvijek nisu izjasnili o planu rada.

"Oni taj plan treba da dostave gradonačelniku jer im Grad obezbjeđuje novčana sredstva za rad, gdje su i plate za tri radnika, ali ne i naknade koje je uže rukovodstvo dalo samo sebi. Oni godišnje podijele između sebe oko 12.000 KM, odnosno oko 1.000 KM mjesečno. I to rade na osnovu odluke koju su donijeli, bez saglasnosti Grada iako im mi obezbjeđujemo sredstva za rad", naveo je Novokmet.

Govoreći o broju nezapsolene djece poginulih boraca, Novokmet je rekao da je od završetka rata bilo 414 nezaposlene djece poginulih boraca i da se taj problem u kontinuitetu pokušava riješiti već skoro 30 godina.

"Grad je obezbijedio 150.000 KM za zapošljavanje te djece, ali je odziv privrednika bio veoma loš. Zatim smo ponudili sredstva za samozapošljavanje - prijavilo se dvoje djece koja su dobila po 20.000 KM. Razumijem i njihove zahtjeve da očekuju posao u državnom sektoru, ali Grad i njegove ustanove i preduzeća u skladu sa svojim potrebama su zaposlile više lica iz ove kategorije. Imali smo i one koji su odbili posao na primjer u Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici i Javnoj ustanovi 'Ekologija i bezbjednost', jer su tražili posao u HET-u ili Elektroprivredi Srpske", dodao je Novokmet.