Luka petrovic.jpg

U Vladu Republike Srpske stigli su prvi izvještaji javnih preduzeća i institucija o raskidu ugovora o radu zaposlenih koji nisu dolazili na posao, izostanak nisu pravdali, a primali su platu.

Prema trenutnom izvještaju, takvih je najviše u elektroenergetskom sektoru.

Direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović rekao je za RTRS da je nakon izvršene kontrole u četiri zavisna preduzeća, kod 15 zaposlenih utvrđen neopravdani izostanak sa radnog mjesta.

Petrović kaže da je u toku izrada i izvještaja za tri Elektroprivredna preduzeća.

Dodao je da će u vidu kontrole rasporeda radnika biti uspostavljen disciplinovani sistem u elektroenergetskom sektoru.

- Uveli smo kontrolu cijelog procesa na način da u zavisnim preduzećima idu zajedničke komisije sačinje od predstavnika sindikata, matičnog preduzeća i zavisnih preduzeća, koje će kontrolisati radnu disciplinu. Sigurno je da će biti i najavljenih i nenajavljenih kontrola i ubudućem periodu. Što se tiče Elektroprivrede, mislim da ćemo imati ispravan, iskontrolisan i disciplinovan sistem - rekao je Petrović.