Samozaposljavanje.jpg

U Gradskoj upravi danas su uručena rješenja za 13 korisnika kojima su po javnom pozivu odobrena sredstva za samozapošljavanje za nezaposlena lica.

„Grad Trebinje je objavio Javni poziv nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro Trebinje, a koja su zainteresovana za započinjanje vlastite djelatnosti, kao privredno društvo, samostalni preduzetnik ili komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo. Prioritet kod dodjele sredstava imali su demobilisani borci, ratni vojni invalidi i druga lica sa invaliditetom, članovi porodica poginulih boraca i lica u stanju socijalne potrebe. Sredstva koja su odobrena po ovom Javnom pozivu su nepovratna i imaju karakter subvencije. Subvencije su dodijeljene u iznosima do 5.000 KM za samozapošljavanje na komercijalnom poljoprivrednom gazdinstvu; do 10.000 KM za samozapošljavanje podnosioca zahtjeva koji se registruje kao privredno društvo ili samostalni preduzetnik i do 15.000 KM za samozapošljavanje podnosioca zahtjeva uz dodatno zapošljavanje   još jednog nezaposlenog lica, najkasnije 12 mjeseci od potpisivanja ugovora. Svi koji ispoštuju sve što je definisano ugovorom imaće i u budućnosti podršku Grada, kao što su je imali i prethodnici koji su se takođe samozaposlili“, rekao je danas gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Među, pretežno mladim ljudima koji su dobili sredstva bili su i Milidrag Stevović koji će pokrenuti keramičarsku firmu, Filip Vukalović, firmu za klimatizaciju i elektroinstalacije, Sandra Tatar magistar arhitekture koja će otvoriti firmu za inžinjersko projektovanje te Rade Dučić koji će, između ostalog, proizvoditi 3D gipsane panele.

Svi oni su izrazili zahvalnost Gradskoj upravi na odobrenim sredstvima i kako nam rekoše zaposliće nekoliko radnika koji će biti angažovani u narednom periodu te sredstva iskoristiti i za nabavku opreme.

Za ove namjene iz Gradskog budžeta izdvojeno je oko 100 hiljada konvertibilnih maraka.