Maske korona3.jpg

U Republici Srpskoj obavezno je nošenje maski u zdravstvenim ustanovama, domovima za stara lica i drugim ustanovama socijalne zaštite za smještaj korisnika, propisano je novom uredbom u vezi sa suzbijanjem virusa korona koju je Vlade Srpske donijela danas na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije.

Novom uredbom uređuje se način izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje ove zaraze i obavezno je nošenje maski za zaposlene, pacijente, korisnike usluga i posjetioce u zdravstvenim ustanovama, te za zaposlene i posjetioce u domovima za stara lica i drugim ustanovama socijalne zaštite za smještaj korisnika.

Obavezuju se i vaspitno-obrazovne i visokoškolske ustanove da prate epidemiološku situaciju u okviru svoje ustanove i da u saradnji sa nadležnim domom zdravlja preduzimaju potrebne mjere i pravovremeno obavještavaju nadležno ministarstvo, te budu pripremljene za prilagođavanje rada u slučaju pogoršanja, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću, prenosi Srna.

Nova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske", a prestaje da važi 31. marta 2023. godine.