IMG_4928_resized_20221222_092607595.jpg

U Muzeju Hercegovine prikazana je tradicionalna vokalna praksa Trebinja i okoline kao jedan od elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa koji vijekovima unazad upućuje na identitet lokalne zajednice, a predavanje je održao etnomuzikolog Pavle Paovica.

Prisutni su mogli da čuju dosta informacija o starijem dvoglasnom pjevanju „na glas” (ganga) i novijem dvoglasnom pjevanju „na bas”, takozvani bećarac, a da bude atmosfera potpunija pjevačke grupe „Na kamenu kamen” i „Jasen” su svojim izvođenjem tradicionalnih pjesama svog kraja upotpuniti ovo veče.

Ljudi misle da je bećarac karakterističan samo za ravničarske krajeve, ali se on udomaćio i u Hercegovini, a naročito u krajevima koji su bliže moru (Popovo polje, Trebinjska brda, Bobani). Ove pjesme se pjevaju većinom za slave, krštenja, veselja, a karakteristika je da su to pjesme šaljivog karaktera. Nose poruku i nisu previše duge, a razgovjetnije su u odnosu na gange.

Pavle Paovica je istakao da je starije dvoglasno pjevanje „na glas” jedan od najstarijih oblika tradicionalnih vokalnih izražavanja.

"Ne znamo koliko je duga tradicija pjevanja gangi u Hercegovini, ali možemo reći da je samo pjevanje i muzičko izražavanje prisutno od postanka čovjeka. On je u samim počecima želio da se na taj način obraća višim silama. Uglavnom, tradicionalna pjesma je imala obrednu funkciju, a tek kasnije nakon određenog perioda njen karakter je prešao u zabavni karakter", rekao je Paovica.

Ova pjesma je važna samim tim što je sama od sebe nematerijalno kulturno nasljeđe i ne smije se dozvoliti da se zaboravi i time izgubi egzistenciju.

" Gange možemo najviše čuti na privatnim okupljanjima tipa krsnih slava, slavlja koja se održavaju unutar domaćinstva. Mladima je ova pjesma prihvatljiva, ali dosta manje jer dolaze neki novi muzički žanrovi. Prisutni su samo određeni muzički oblici, dok određeni se sa vremena na vrijeme što rjeđe pojavljuju, ali se nadam da to neće biti tako u budućnosti", poručio je Paovica.

Lazar Bojanić sa svojim bratstvom i komšijama čini pjevačku grupu "Jasen" i predstavili su se publici sa nekoliko gangi.

"Gange je pjevao moj pradjed, djed i dokle god budem mogao mladost obučavati ja ću ih obučavati. Nema sijela ni kraja gdje nisam pjevao od Nevesinja do Gacka i dalje", rekao je Bojanić.

Ovaj događaj organizuje se u saradnji sa Razvojnom agencijom Grada Trebinja, a u okviru projekta EMOUNDERGROUNDS iz programa ADRION.